قیمت پروفیل امروز


قیمت پروفیل امروز را به طور انلاین در همین سایت و شبکه های اجتماعی آهن رسان می توانید مشاهده کنید. پروفیل کاربردهای زیادی دارد و در صنایع زیادی به عنوان محصول اولیه و مهم مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید پروفیل صنعتی و ساختمانی با شماره تلفن درج شده در این سایت تماس بگیرید. قیمت روز انواع پروفیل در اندازه و ضخامت های گوناگون به طور مرتب در جداول زیر قرار داده و هر روز آپدیت می شود. قوطی و پروفیل از محصولات و مقاطع فولادی پرکاربرد صنایع محسوب می شوند و کارخانه های مختلفی اقدام به تولید آن ها کرده اند.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۷۷۴۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۳۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۳۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۳۷ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۳۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۳۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۶۷۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۲۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵ ساوه
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۷۸۰۱ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۹۶ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۹۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۹۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۹۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۸۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۸۶ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۸۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۸۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۸۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۷۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۷۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۷۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۷۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۷۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۶۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۶۶ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۶۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۶۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۶۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۵۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۵۷ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۵۶ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۵۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۵۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۴۸ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۴۷ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۷۴۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵ نیکان
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۷۸۵۷ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۴۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۵۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۵۱ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۴۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۴۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۴۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۴۱ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۳۷ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۳۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۳۶ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۳۱ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۲۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۳۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۲۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۲۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۲۱ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۱۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۲۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۱۵ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۱۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۱۳ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۰۹ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۱۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۰۲ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۰۰ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۰۴ پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۱۶ پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۲۱۳ پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۴ پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۵ پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۲۰۶ پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۳ پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۴ پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۵ پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۶ پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۸۷ پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۶۷ پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان

پروفیل لیست نرخ پروفیل علویجه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی علویجه
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۰۹ پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ علویجه ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۲۰۳ پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ علویجه ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۲۰۸ پروفیل ساختمانی ۲۰*۴۰ علویجه ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۲۰۷ پروفیل ساختمانی ۲۰*۳۰ علویجه ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۲۰۰ پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ علویجه ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۲۰۱ پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ علویجه ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ ساوه
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۷۹۴۷ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۴۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۴۶ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۴۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۳۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۴۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۳۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۳۳ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۳۴ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۷ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۳ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۱۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۲۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۰۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۰۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۱۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۱۳ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۱۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۸۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۰۴ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۶۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۶۶ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۵۶ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۵۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۸۶۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ نیکان
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۰۰۶ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۰۷ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۰۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۰۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۹۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۹۷ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۹۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۹۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۸۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۸۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۹۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۸۴ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۸۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۸۳ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۷۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۷۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۷۶ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۷۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۶۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۷۰ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۶۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۶۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۷ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۳ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۷۹۵۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲ میل یزد

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ یزد
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۰۲۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۲۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۲۴ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۱۹ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۱۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۱۵ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۰۸ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۱۲ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۱۱ پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲.۲ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۲
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۰۷۳ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۷۱ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۷۲ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۶۷ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۶۵ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۱۰۰ ۴۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۶۶ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۶۱ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۵۹ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۶۰ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۵۵ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۵*۳۵ ۳۵*۳۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۵۴ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۵۲ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۸ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۹ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۶ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۳ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۲ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۴۰ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۳۹ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۳۳ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۲۹ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۳۰ پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۱۹۰ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۰۵۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۵۰ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ ساوه
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۱۲۷ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۲۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۲۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۲۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۱۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۱۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۱۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۱۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۱۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۰۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۰۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۰۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۰۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۰۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۰ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۹۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۸۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۸۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۸۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۷۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۷۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۰۷۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ نیکان
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۱۸۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۸۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۸۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۷۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۷۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۷۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۷۰ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۷۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۶۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۶۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۶۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۶۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۱ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۴۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۵۰ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۴۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۴۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۴۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۳۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۳۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۳۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۳۳ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۳۲ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۲۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل یزد

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ یزد
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۱۹۶ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۹۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۹۵ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۸۹ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۱۸۸ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۳ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۳
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۰۷۷ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷۵ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷۱ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۷۰ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶۹ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶۸ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶۷ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶۶ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۴ میل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۴
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۰۹۴ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۶ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۵ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۰ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۷ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۸ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان

پروفیل فولادی، آهنی و فلزی انواع جنس های مختلفی از پروفیل یا نیمرخ است که ساخته شده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا در بازار این محصول را همراه قوطی خرید و فروش می کنند. اشکال و استانداردهای گوناگونی از آن ساخته می شود. برای محاسبه قیمت باید وزن را محاسبه کنند. بنابراین یک عامل مهم در تعیین قیمت پروفیل امروز فرمول محاسبه وزن آن است. پروفیل انواع مختلفی همچون، باز، بسته، صنعتی، ساختمانی، سبک، سنگین و .. دارد.

قیمت پروفیل امروز

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل امروز مشهد و سایر شهرها و شهرستان ها را می توانید در این صفحه ببینید یا با ما تماس بگیرید.