قیمت پروفیل امروز


قیمت پروفیل امروز را به طور انلاین در همین سایت و شبکه های اجتماعی آهن رسان می توانید مشاهده کنید. پروفیل کاربردهای زیادی دارد و در صنایع زیادی به عنوان محصول اولیه و مهم مورد استفاده قرار می گیرد. برای خرید پروفیل صنعتی و ساختمانی با شماره تلفن درج شده در این سایت تماس بگیرید. قیمت روز انواع پروفیل در اندازه و ضخامت های گوناگون به طور مرتب در جداول زیر قرار داده و هر روز آپدیت می شود. قوطی و پروفیل از محصولات و مقاطع فولادی پرکاربرد صنایع محسوب می شوند و کارخانه های مختلفی اقدام به تولید آن ها کرده اند.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵ ساوه
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل ساوه ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۱.۵ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۱.۵ نیکان
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱.۵ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۳,۹۰۰ تومان

پروفیل لیست نرخ پروفیل علویجه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی علویجه
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۴۰*۴۰ علویجه ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۳۰*۳۰ علویجه ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲۰*۴۰ علویجه ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲۰*۳۰ علویجه ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲۰*۲۰ علویجه ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۱۰*۲۰ علویجه ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ ساوه
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل ساوه ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ نیکان
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲ میل یزد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲ یزد
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲ میل یزد ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست نرخ پروفیل ۲.۲ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۲
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۱۰۰ ۴۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۵*۳۵ ۳۵*۳۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۲ میل ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل ساوه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ ساوه
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ساوه ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل نیکان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ نیکان
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۱۲۰ ۸۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۱۰۰ ۸۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۸۰*۸۰ ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۱۲۰ ۶۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۱۰۰ ۶۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۸۰ ۶۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۵۰*۵۰ ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۸۰ ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۷۰ ۴۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۶۰ ۴۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۵۰ ۴۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۶۰ ۳۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۵۰ ۳۰*۵۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۴۰ ۳۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۳۰*۳۰ ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۵*۲۵ ۲۵*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۶۰ ۲۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۴۰ ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۳۰ ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۴۰ ۱۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۳۰ ۱۰*۳۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۲۵ ۱۰*۲۵ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل نیکان ۱۰*۲۰ ۱۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۲.۵ میل یزد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۲.۵ یزد
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۹۰*۹۰ ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۷۰*۷۰ ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۶۰*۶۰ ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۴۰*۴۰ ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل یزد ۲۰*۲۰ ۲۰*۲۰ میلی متر ۶ متر تماس بگیرید

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۳ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۳
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۲,۹۰۰ تومان

پروفیل لیست قیمت پروفیل ۴ میل

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۵:۴۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی ۴
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۶۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۹۰*۹۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۲۰*۱۲۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان
پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۲,۹۰۰ تومان

پروفیل فولادی، آهنی و فلزی انواع جنس های مختلفی از پروفیل یا نیمرخ است که ساخته شده و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. معمولا در بازار این محصول را همراه قوطی خرید و فروش می کنند. اشکال و استانداردهای گوناگونی از آن ساخته می شود. برای محاسبه قیمت باید وزن را محاسبه کنند. بنابراین یک عامل مهم در تعیین قیمت پروفیل امروز فرمول محاسبه وزن آن است. پروفیل انواع مختلفی همچون، باز، بسته، صنعتی، ساختمانی، سبک، سنگین و .. دارد.

قیمت پروفیل امروز

قیمت پروفیل

قیمت پروفیل امروز مشهد و سایر شهرها و شهرستان ها را می توانید در این صفحه ببینید یا با ما تماس بگیرید.