قیمت ناودانی امروز


قیمت ناودانی امروز در بازار و کارخانه های ناب تبریز، شکفته و قیمت ناودانی اروپا را می توانید اینجا ببینید. برای خرید ناودانی ۱۰ شکفته با کارشناسان فروش آهن رسان تماس بگیرید و یا صورت سفارش خود را برای ما ارسال نمایید. قیمت امروز انواع ناودانی فولادی در اندازه های مختلف به صورت لقمه و شاخه های ۶ و ۱۲ متری در جدول های زیر هر روز به روزرسانی می شود. ناودانی از محصولات و مقاطع مهم صنایع مختلف است در ساخت و سازها از انواع ناودانی فولادی استفاده می شود.استانداردهای مختلفی برای ناودانی وجود دارد که با علامت هایی مثل UPN و UNP و .. نشان داده می شوند.

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۴:۳۴

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۴۵۰ تومان

لیست قیمت ناودانی شکفته

بروز‌رسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۴:۳۴

لیست قیمت ناودانی شکفته
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۵۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۳,۶۰۰ تومان

لیست قیمت ناودانی اروپا

بروز‌رسانی : ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ , ۱۴:۳۴

لیست قیمت ناودانی اروپا
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۳۶,۹۵۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۳۶,۹۵۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۳۳,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۳۶,۹۵۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۷,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۳۶,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۳۷,۹۵۰ تومان
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۳۱,۹۵۰ تومان
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۳۶,۹۵۰ تومان

طراحی سایت ایده پردازش