قیمت ناودانی امروز


قیمت ناودانی امروز در بازار و کارخانه های ناب تبریز، شکفته و قیمت ناودانی اروپا را می توانید اینجا ببینید. برای خرید ناودانی ۱۰ شکفته با کارشناسان فروش آهن رسان تماس بگیرید و یا صورت سفارش خود را برای ما ارسال نمایید. قیمت امروز انواع ناودانی فولادی در اندازه های مختلف به صورت لقمه و شاخه های ۶ و ۱۲ متری در جدول های زیر هر روز به روزرسانی می شود. ناودانی از محصولات و مقاطع مهم صنایع مختلف است در ساخت و سازها از انواع ناودانی فولادی استفاده می شود.استانداردهای مختلفی برای ناودانی وجود دارد که با علامت هایی مثل UPN و UNP و .. نشان داده می شوند.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۵,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۵,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۵,۱۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۵,۱۰۰ تومان

لیست نرخ ناودانی شکفته

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی شکفته
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان
ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۵,۵۰۰ تومان

لیست قیمت ناودانی اروپا

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی اروپا
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۳۱,۱۰۰ تومان
ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۲۷,۵۰۰ تومان
ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۲۷,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۲۷,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۲۷,۵۰۰ تومان
ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۲۴,۷۰۰ تومان
ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۲۹,۳۰۰ تومان
ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۲۷,۵۰۰ تومان
ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۳۱,۱۰۰ تومان
ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۲۹,۳۰۰ تومان

لیست نرخ ناودانی فولاد فراد

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی فولاد فراد
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۱۰ فولاد فراد ۱۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی ۸ فولاد فراد ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی فولاد تهران

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی فولاد تهران
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ فولاد تهران ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست نرخ ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۶ اسپیرال فولاد کوهپایه ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی ۵ اسپیرال فولاد کوهپایه ۵ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۲۰ فولاد البرز ایرانیان ۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۸ فولاد البرز ایرانیان ۱۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۴ فولاد البرز ایرانیان ۱۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی آریان فولاد
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۱۲۰ آریان فولاد ۱۲۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۰۰ آریان فولاد ۱۰۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی ابهر

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی ابهر
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۸۰ ابهر ۸۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۲۰۰ ابهر ۲۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۸۰ ابهر ۱۸۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۶۰ ابهر ۱۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۴۰ ابهر ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۲۰ ابهر ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۰۰ ابهر ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست نرخ ناودانی سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی سپهر ایرانیان
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۱۴ سپهر ایرانیان ۱۴ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۲ سپهر ایرانیان ۱۲ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۰ سپهر ایرانیان ۱۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۸ سپهر ایرانیان ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۶ سپهر ایرانیان ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی شکفته یزد

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی شکفته یزد
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۱۶۰ شکفته یزد ۱۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۴۰ شکفته یزد ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۲۰ شکفته یزد ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۰۰ شکفته یزد ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست نرخ ناودانی مگا استیل

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی مگا استیل
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۱۴۰ مگا استیل ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۲۰ مگا استیل ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۱۰۰ مگا استیل ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۶۰ مگا استیل ۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی نورد گرم تهران

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی نورد گرم تهران
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۱۰۰ نورد گرم تهران ۱۰۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۸۰ نورد گرم تهران ۸۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۶۰ نورد گرم تهران ۶۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست نرخ ناودانی اسپیرال

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی اسپیرال
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی سایز ۶۰ اسپیرال ۶۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
ناودانی سایز ۵۰ اسپیرال ۵۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت ناودانی هموزن اروپا

بروز‌رسانی : ۳ مهر , ۱۶:۰۸

لیست قیمت ناودانی هموزن اروپا
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۲۴ هموزن اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۲ هموزن اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۸ هموزن اروپا ۱۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۶ هموزن اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۴ هموزن اروپا ۱۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۲ هموزن اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۱۰ هموزن اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
ناودانی ۸ هموزن اروپا ۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

انواع ناودانی فولادی و فلزی

ناودانی مقطع فولادی پرکاربردی است که به صورت شکل زیر است. البته ناودانی ها بر اساس استاندارد ساختی که دارند ممکن است تفاوت هایی با هم داشته باشند. برای نشان دادن ناودانی از علائم و نشان های اختصاری استفاده می شود. معمولا ناودانی را با علامت U و C  نشان می دهند. همانطور که در عنوان می بینید ناودانی فلزی ممکن است آهنی، فولادی و یا فلزی باشد یعنی جنس ناودانی ممکن است متغیر باشد. پس استحکام و مقاومت ناودانی، کاربرد و خصصویات اصلی آن نیز متغیر خواهد بود. بر این اساس قیمت آن هم بسته به فاکتورها مختلف فرق می کند.

قیمت ناودانی امروز

در کارخانه ها ناودانی را با استانداردهای مختلفی می سازند، از نظر روش ساخت می توان ناودانی فابریک و پرسی را معرفی نمود. از نظر ورن، ناودانی به دو مدل ناودانی سبک و سنگین تقسیم می شود. از نظر کاربرد هم می توان انواع ناودانی صنعتی و ساختمانی را معرفی کرد.