قیمت ناودانی امروز


قیمت ناودانی امروز در بازار و کارخانه های ناب تبریز، شکفته و قیمت ناودانی اروپا را می توانید اینجا ببینید. برای خرید ناودانی ۱۰ شکفته با کارشناسان فروش آهن رسان تماس بگیرید و یا صورت سفارش خود را برای ما ارسال نمایید. قیمت امروز انواع ناودانی فولادی در اندازه های مختلف به صورت لقمه و شاخه های ۶ و ۱۲ متری در جدول های زیر هر روز به روزرسانی می شود. ناودانی از محصولات و مقاطع مهم صنایع مختلف است در ساخت و سازها از انواع ناودانی فولادی استفاده می شود.استانداردهای مختلفی برای ناودانی وجود دارد که با علامت هایی مثل UPN و UNP و .. نشان داده می شوند.

 قیمت‌ها بدون احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده است

ناودانی لیست قیمت ناودانی ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی ناب تبریز
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۱۶۸ ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان
۹۵۹ ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان
۱۷۰ ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان
۱۷۱ ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان

ناودانی لیست نرخ ناودانی شکفته

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی شکفته
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۱۹۹۸ ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۸,۵۵۰ تومان
۱۹۹۷ ناودانی ۸ شکفته ۸ میل ۱۲ متر ۱۸,۳۵۰ تومان
۱۹۸۹ ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان
۱۹۹۰ ناودانی ۱۲ شکفته ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان
۱۹۹۱ ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان
۱۹۹۲ ناودانی ۱۶ شکفته ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان

ناودانی لیست قیمت ناودانی اروپا

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی اروپا
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۰۳۲ ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۴۳,۹۵۰ تومان
۲۰۲۷ ناودانی ۵ اروپا ۵ میل ۱۲ متر ۴۵,۵۰۰ تومان
۲۰۲۶ ناودانی ۸ اروپا ۸ میل ۱۲ متر ۴۵,۵۰۰ تومان
۲۰۲۵ ناودانی ۱۰ اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر ۴۴,۹۵۰ تومان
۲۰۲۴ ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۱۹ ناودانی ۱۶ اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۱۷ ناودانی ۲۲ اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۱۶ ناودانی ۲۴ اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۱۵ ناودانی ۲۶ اروپا ۲۶ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۱۰ ناودانی ۳۰ اروپا ۳۰ میل ۱۲ متر ۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰۸ ناودانی ۳۲ اروپا ۳۲ میل ۱۲ متر ۴۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰۷ ناودانی ۳۵ اروپا ۳۵ میل ۱۲ متر ۴۸,۰۰۰ تومان
۲۰۰۵ ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان

ناودانی لیست نرخ ناودانی فولاد فراد

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی فولاد فراد
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۸۱ ناودانی ۱۰ فولاد فراد ۱۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۳۷۹ ناودانی ۸ فولاد فراد ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی فولاد تهران

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی فولاد تهران
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۳۸۲ ناودانی ۸ فولاد تهران ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۳۹۳ ناودانی ۶ فولاد تهران ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست نرخ ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۱۹ ناودانی ۶ اسپیرال فولاد کوهپایه ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۲۰ ناودانی ۵ اسپیرال فولاد کوهپایه ۵ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۱۴ ناودانی ۲۰ فولاد البرز ایرانیان ۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۱۵ ناودانی ۱۸ فولاد البرز ایرانیان ۱۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۱۳ ناودانی ۱۴ فولاد البرز ایرانیان ۱۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی آریان فولاد
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۲۳ ناودانی ۱۲۰ آریان فولاد ۱۲۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۲۴ ناودانی ۱۰۰ آریان فولاد ۱۰۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی ابهر

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی ابهر
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۳۷ ناودانی سایز ۸۰ ابهر ۸۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۳۳ ناودانی سایز ۲۰۰ ابهر ۲۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۳۲ ناودانی سایز ۱۸۰ ابهر ۱۸۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۱۲ ناودانی سایز ۱۶۰ ابهر ۱۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۲۹ ناودانی سایز ۱۴۰ ابهر ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۲۸ ناودانی سایز ۱۲۰ ابهر ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۲۶ ناودانی سایز ۱۰۰ ابهر ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست نرخ ناودانی سپهر ایرانیان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی سپهر ایرانیان
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۵۵ ناودانی سایز ۱۴ سپهر ایرانیان ۱۴ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۴۱ ناودانی سایز ۱۲ سپهر ایرانیان ۱۲ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۴۰ ناودانی سایز ۱۰ سپهر ایرانیان ۱۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۴۷ ناودانی سایز ۸ سپهر ایرانیان ۸ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۴۶ ناودانی سایز ۶ سپهر ایرانیان ۶ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی شکفته یزد

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی شکفته یزد
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۵۸ ناودانی سایز ۱۶۰ شکفته یزد ۱۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۵۳ ناودانی سایز ۱۴۰ شکفته یزد ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۵۴ ناودانی سایز ۱۲۰ شکفته یزد ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۵۹ ناودانی سایز ۱۰۰ شکفته یزد ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست نرخ ناودانی مگا استیل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی مگا استیل
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۶۷ ناودانی سایز ۱۴۰ مگا استیل ۱۴۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۶۴ ناودانی سایز ۱۲۰ مگا استیل ۱۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۶۵ ناودانی سایز ۱۰۰ مگا استیل ۱۰۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۶۶ ناودانی سایز ۶۰ مگا استیل ۶۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی نورد گرم تهران

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی نورد گرم تهران
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۷۲ ناودانی سایز ۱۰۰ نورد گرم تهران ۱۰۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۷۴ ناودانی سایز ۸۰ نورد گرم تهران ۸۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۷۳ ناودانی سایز ۶۰ نورد گرم تهران ۶۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست نرخ ناودانی اسپیرال

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت ناودانی اسپیرال
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۳۶ ناودانی سایز ۶۰ اسپیرال ۶۰ میل ۶ متر تماس بگیرید
۲۸۴۴۳ ناودانی سایز ۵۰ اسپیرال ۵۰ میل ۶ متر تماس بگیرید

ناودانی لیست قیمت ناودانی هموزن اروپا

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی هموزن اروپا
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۸۴۰۷ ناودانی ۲۴ هموزن اروپا ۲۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۰۶ ناودانی ۲۲ هموزن اروپا ۲۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۰۳ ناودانی ۲۰ هموزن اروپا ۲۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۴۰۴ ناودانی ۱۸ هموزن اروپا ۱۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۳۹۹ ناودانی ۱۶ هموزن اروپا ۱۶ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۳۸۷ ناودانی ۱۴ هموزن اروپا ۱۴ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۳۹۶ ناودانی ۱۲ هموزن اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۳۹۷ ناودانی ۱۰ هموزن اروپا ۱۰ میل ۱۲ متر تماس بگیرید
۲۸۳۸۵ ناودانی ۸ هموزن اروپا ۸ میل ۱۲ متر تماس بگیرید

انواع ناودانی فولادی و فلزی

ناودانی مقطع فولادی پرکاربردی است که به صورت شکل زیر است. البته ناودانی ها بر اساس استاندارد ساختی که دارند ممکن است تفاوت هایی با هم داشته باشند. برای نشان دادن ناودانی از علائم و نشان های اختصاری استفاده می شود. معمولا ناودانی را با علامت U و C  نشان می دهند. همانطور که در عنوان می بینید ناودانی فلزی ممکن است آهنی، فولادی و یا فلزی باشد یعنی جنس ناودانی ممکن است متغیر باشد. پس استحکام و مقاومت ناودانی، کاربرد و خصصویات اصلی آن نیز متغیر خواهد بود. بر این اساس قیمت آن هم بسته به فاکتورها مختلف فرق می کند.

قیمت ناودانی امروز

در کارخانه ها ناودانی را با استانداردهای مختلفی می سازند، از نظر روش ساخت می توان ناودانی فابریک و پرسی را معرفی نمود. از نظر ورن، ناودانی به دو مدل ناودانی سبک و سنگین تقسیم می شود. از نظر کاربرد هم می توان انواع ناودانی صنعتی و ساختمانی را معرفی کرد.