قیمت سیم حرارتی امروز


قیمت سیم حرارتی امروز را در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت سیم حرارتی

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت سیم حرارتی
نام سایز قیمت / کیلوگرم
سیم جوش ۴ میل استیل ۳۱۶ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۳ میل استیل ۳۱۶ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۱۶ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲ میل استیل ۳۱۶ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۴ میل استیل ۳۰۴ ۴ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۳ میل استیل ۳۰۴ ۳ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲.۵ میل استیل ۳۰۴ ۲.۵ میلی متر تماس بگیرید
سیم جوش ۲ میل استیل ۳۰۴ ۲ میلی متر تماس بگیرید
سیم مفتول حرارتی ۴.۸ میل ۴.۸ میلی متر تماس بگیرید