قیمت ورق قلع اندود امروز


قیمت ورق قلع اندود امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت ورق قلع اندود کارخانه فولاد مبارکه

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق قلع اندود ۰.۲۵ مبارکه ۰.۲۵ میلی متر ۷۶۵*۷۶۵ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۲۳ مبارکه ۰.۲۳ میلی متر ۶۱۸*۹۸۶ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۲۳ مبارکه ۰.۲۳ میلی متر ۶۱۴*۹۱۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۲۳ مبارکه ۰.۲۳ میلی متر ۶۱۴*۹۰۲ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۲۲ مبارکه ۰.۲۲ میلی متر ۶۲۶*۸۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۹ مبارکه ۰.۱۹ میلی متر ۹۴۲*۸۸۶ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۹ مبارکه ۰.۱۹ میلی متر ۹۲۵*۸۲۲ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۹۴۲*۹۲۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۹۴۲*۸۸۶ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۹۲۵*۸۲۲ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۷۶۲*۷۶۶ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۷۶۷*۷۶۶ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۷۹۳*۷۹۷ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۷ مبارکه ۰.۱۷ میلی متر ۸۲۲*۹۲۵ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۷ مبارکه ۰.۱۷ میلی متر ۸۰۱*۹۲۴ میلی متر تماس بگیرید

لیست قیمت ورق قلع اندود کارخانه توان آور آسیا

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۴

لیست قیمت ورق قلع اندود توان آور آسیا
نام ضخامت ابعاد / عرض قیمت / کیلوگرم
ورق قلع اندود ۰.۱۸ مبارکه ۰.۱۸ میلی متر ۷۶۵*۷۶۵ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۷ مبارکه ۰.۱۷ میلی متر ۷۶۵*۷۶۵ میلی متر تماس بگیرید
ورق قلع اندود ۰.۱۷ مبارکه ۰.۱۷ میلی متر ۹۲۴*۸۰۱ میلی متر تماس بگیرید