قیمت پروفیل زد امروز


قیمت پروفیل زد امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

لیست قیمت پروفیل زد ضخامت ۲ میل

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۳

لیست قیمت پروفیل زد ۲
نام ارتفاع طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل زد ۷ متری ۲ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۲ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۲ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۷ متری ۲ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۲ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۲ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۲ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۲ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۲ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل زد ضخامت ۲.۵ میل

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۳

لیست قیمت پروفیل زد ۲.۵
نام ارتفاع طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل زد ۷ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۷ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۷ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۲.۵ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید

لیست قیمت پروفیل زد ضخامت ۳ میل

بروز‌رسانی : ۱ مهر , ۰۹:۱۳

لیست قیمت پروفیل زد ۳
نام ارتفاع طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل زد ۷ متری ۳ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۳ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۳ میل ارتفاع ۲۲ ۲۲ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۷ متری ۳ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۳ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۳ میل ارتفاع ۲۰ ۲۰ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۷ متری ۳ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۷ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۶ متری ۳ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۶ متر تماس بگیرید
پروفیل زد ۵ متری ۳ میل ارتفاع ۱۸ ۱۸ سانتی متر ۵ متر تماس بگیرید

پروفیل Z چیست

پروفیل و قوطی از محصولات بسیار پرکاربرد به شمار می روند که نواع مختلفی دارند. پروفیل ها بر حسب استاندارد ساخت، جنس، سایز، ضخامت و نوعی که دارند دارای انواع مختلفی هستند. به عنوان مثال پروفیل درب و پنجره، پروفیل باز، بسته، سبک، سنگین، ساختمانی و صنعتی را می توان معرفی کرد. پروفیل نوع زد یکی از انواع پرکاربرد در ساخت و ساز و صنایع مختلف دیگر است. سطح مقطع  این محصول شکل Z دارد و می تواند از فولاد و آلیاژهای مختلفآن، آلومینیوم و فلزات دیگر ساخته شود.

این محصول در کشتی سازی، افزایش استحکام سقف سالن های چند طبقه با وزن بالا، سقف کارخانه ها، افزایش استحکام سازه های کوچکتر، کاربرد در ریل و پایه ها و استفاده برای ساخت فریم فلزی است.

قیمت پروفیل زد