قیمت سیم زیگزاگ امروز


قیمت سیم زیگزاگ امروز را می توانید در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کنید.

لیست قیمت سیم زیگزاگ

بروز‌رسانی : ۳۰ خرداد , ۱۶:۲۰

لیست قیمت سیم زیگزاگ
نام طول قیمت / کیلوگرم
سیم زیگزاگ ۵ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۵ میل ۶۵ سانتی ۶۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۵ میل ۷۵ سانتی ۷۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۸ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید
سیم زیگزاگ ۶ میل ۵۵ سانتی ۵۵ سانتی متر تماس بگیرید