قیمت ورق آهن و فولاد


قیمت ورق آهنی و فولادی را در انواع مختلف در این صفحه از سایت آهن رسان می توانید مشاهده کنید، کارخانه های مختلفی در ایران تولیدکننده ورق هستند. ورق فولادی دارای ابعاد و ضخامت های استانداردی است. انواع ورق رول و شیت، فابریک، برشی و یا برش خورده به تفکیک اینجا قیمت گذاری شده اند و می توانید آن ها را با محصولات کارخانه های مختلف مقایسه کنید. قیمت تمامی ورق های فولادی و آهنی ازجمله قیمت ورق سیاه، قیمت ورق گالوانیزه و غیره در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است.

ورق قیمت ورق فلزی نوع گالوانیزه

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه
کد نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۲۸۵۶۰ ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۶۱ ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۵۶ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۵۷ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۵۲ ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۵۱ ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۴۷ ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۴۸ ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۴۲ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۴۳ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۹ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۸ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۵ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۴ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۱ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۳۰ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۲۷ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۲۶ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۲۳ ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۲۲ ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۹ ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۸ ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۵ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۴ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۱ ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۱۰ ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۵۰۷ ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۵۰ تومان
۲۸۵۰۶ ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۵۰ تومان
۲۸۵۰۳ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۹۵۰ تومان
۲۸۵۰۲ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۵۰ تومان
۲۸۴۹۶ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۵۰ تومان
۲۸۴۹۷ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۵۰ تومان
۲۸۴۹۴ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۸۰ تومان
۲۸۴۹۵ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۸۰ تومان
۲۸۴۸۹ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۳۵۰ تومان
۲۸۴۸۸ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۳۵۰ تومان
۲۸۴۸۷ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۴۸۶ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۸۴۸۱ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۹,۵۵۰ تومان
۲۸۴۷۹ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۵۵۰ تومان
۲۸۴۸۰ ورق گالوانیزه ۰.۴ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۵۵۰ تومان
۲۷۶۷۵ ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۷۴ ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ قزاق ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۷۱ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۷۰ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۶۷ ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۶۶ ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۶۳ ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۶۲ ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۵۹ ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۵۸ ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۵۴ ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۵۵ ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۴۸ ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۴۷ ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ قزاق ۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۴۴ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۴۲ ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۷ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۴۳ ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۹ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۸ ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۱ ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۲ ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۳۰ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۲۹ ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۲۲ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۲۳ ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۲۴ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۱۲ ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۱۷ ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۱۶ ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۱۳ ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۰۸ ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۱۱ ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۰۵ ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۰۴ ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ امارات ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۰۰ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۶۰۱ ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۹ ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۸ ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۰ ورق گالوانیزه ۰.۴۸ میل امارات ۰.۴۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۱ ورق گالوانیزه ۰.۳۸ میل امارات ۰.۳۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۲ ورق گالوانیزه ۰.۳۵ میل امارات ۰.۳۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۹۳ ورق گالوانیزه ۰.۳۳ میل امارات ۰.۳۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۷۹ ورق گالوانیزه ۰.۲۸ میل امارات ۰.۲۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۷۸ ورق گالوانیزه ۰.۲۵ میل امارات ۰.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۸۳ ورق گالوانیزه ۰.۲۲ میل امارات ۰.۲۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۷۵۸۲ ورق گالوانیزه ۰.۲ میل امارات ۰.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۹ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۹۲ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۸ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۵ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۴ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۱ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۰ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۷۷ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۷۶ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۷۳ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۷۲ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۶۹ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق استیل

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق استیل
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۳۲۹۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۹۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۸۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۸۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۸۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۸۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۸۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۷۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۷۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۷۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۷۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۶۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۶۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۶۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۶۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۶۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۵۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۵۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۵۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۵۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۵۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۴۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۴۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۴۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۴۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۴۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۲۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۲۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۲۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۶۰,۰۵۰ تومان
۳۲۲۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۵۰,۰۵۰ تومان
۳۲۲۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۱۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۱۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۱۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۱۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲۱۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۰۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۲۰۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۲۰۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۲۰۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۲۰۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۹۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۹۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۹۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۹۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۳۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۸۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۷۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۷۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۷۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۷۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۷۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۶۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۶ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۶۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۶۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۶۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۶۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۴ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۵۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۴۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۴۶ ورق استنلس استیل ۳۱۶ صنعتی ۲.۵ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۴۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۲.۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۴۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۲.۵ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۳۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۳۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۳۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۳۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱.۵ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۳۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱.۵ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول ۱۹۶,۰۰۰ تومان
۳۱۲۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ رول تماس بگیرید
۳۱۱۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ رول تماس بگیرید
۳۱۱۴ ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۱۲ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۱۰ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۰۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۰۶ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۰۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۱۰۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۲ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۹۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۹۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۹۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۹۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۹۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۰۸۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۰۴ رول تماس بگیرید
۳۰۸۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۸ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق رنگی

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق رنگی
کد نام ضخامت عرض رنگ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۷۸۷ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۸۴ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر سبز روش رول تماس بگیرید
۲۷۸۵ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۸۲ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر سفال رول تماس بگیرید
۲۷۸۰ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۷۷ ورق رنگی فولاد چین ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر سبز روش رول تماس بگیرید
۲۷۷۶ ورق رنگی فولاد چین ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۷۲ ورق رنگی فولاد چین ۰.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۷۳ ورق رنگی فولاد چین ۰.۲۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید رول تماس بگیرید
۲۷۶۹ ورق رنگی فولاد چین ۰.۲۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۶۸ ورق رنگی فولاد چین ۰.۱۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۶۴ ورق رنگی فولاد چین ۰.۱۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفال رول تماس بگیرید
۲۷۶۳ ورق رنگی فولاد چین ۰.۱۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر صورتی رول تماس بگیرید
۲۷۶۱ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۵۸ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر سبز تیره رول تماس بگیرید
۲۷۵۷ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۵۵ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۵۲ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۵۱ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر سبز روش رول تماس بگیرید
۲۷۴۸ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۴۷ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۴۳ ورق رنگی هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۴۲ ورق رنگی هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۳۹ ورق رنگی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۳۸ ورق رنگی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۳۵ ورق رنگی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۳۴ ورق رنگی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۳۱ ورق رنگی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۳۰ ورق رنگی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۲۷ ورق رنگی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۲۶ ورق رنگی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۲۷۲۰ ورق رنگی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۲۱ ورق رنگی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۱۷ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۱۶ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر قهوه ای سوخته رول تماس بگیرید
۲۷۱۳ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۱۲ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۱۰ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۰۷ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۲۷۰۶ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۳۴۵ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
۳۴۶ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق CK45

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق CK45
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۹۲۸ ورق CK۴۵ کره شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۹ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۶ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۵۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۲ ورق CK۴۵ کره شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۳ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۰ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۱۶ ورق CK۴۵ کره شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۱۷ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۱۲ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۱۱ ورق CK۴۵ کره شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۰۸ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۰۷ ورق CK۴۵ کره شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۰۴ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۰۳ ورق CK۴۵ کره شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۰۰ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۹۸ ورق CK۴۵ کره شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۹۶ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۹۵ ورق CK۴۵ کره شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۹۲ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۹۱ ورق CK۴۵ کره شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۸۶ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۸۷ ورق CK۴۵ کره شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۸۲ ورق CK۴۵ کره شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۸۳ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۸ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۹ ورق CK۴۵ کره شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۶ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۵۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۹ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۱ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۷ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۶ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۱ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۴ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۵۲ ورق ضد سایش اکسین شیت ۱۲ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۵۳ ورق ضد سایش اکسین شیت ۱۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق A516

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق A516
کد نام گرید ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۸۶۰۱ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۴۵ میل ۷۰ ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹۹ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۴۰ میل ۷۰ ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹۸ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۳۵ میل ۷۰ ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹۷ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۳۰ میل ۷۰ ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹۶ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۲۵ میل ۷۰ ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹۰ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۲۰ میل ۷۰ ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۸۹ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۱۵ میل ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۸۸ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۱۲ میل ۷۰ ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۸۷ ورق A۵۱۶ کره ضخامت ۱۰ میل ۷۰ ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۸۰ ورق A۵۱۶ بلژیگ ضخامت ۲۰ میل ۷۰ ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۷۹ ورق A۵۱۶ بلژیگ ضخامت ۱۵ میل ۷۰ ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۷۶ ورق A۵۱۶ بلژیگ ضخامت ۱۰ میل ۷۰ ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۷۷ ورق A۵۱۶ بلژیگ ضخامت ۸ میل ۷۰ ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۱ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۳۵ میل ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۹ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۳۰ میل ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۶ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۲۵ میل ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۵ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۱ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۲ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۳۲ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۳۳ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۴۹ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۵۰ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۸ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۶ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۷ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۶ میل ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق A283

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق A283
کد نام گرید ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۶۳۹ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۴۰ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۷ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۰ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۱ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق ST52

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق ST52
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۹ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۷ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۵ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۲ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۱ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۶ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۵ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۴ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۰ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۲۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۶ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۳ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۰ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۹ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۳ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۴ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴.۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۱ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۰ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۱ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۳ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۹ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۰۷ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۷۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۷۹ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق ST37

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق ST37
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۳۹۴۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۹۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۴۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۳۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۲۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۱۴ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میلی متر ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۷ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۵ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۲۰ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۴ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میلی متر ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲.۵ میلی متر ۱۳۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۹۰۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۲ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۹ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۱۰ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۵ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۸ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۶ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۹۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۸۲ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۰ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۷ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۶ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۶۴ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۳۸۷۱ ورق سیاه برشی فولاد مبارکه رول ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۶ ورق سیاه کاویان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۳ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۴۲ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۹ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۸ ورق سیاه کاویان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۴ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۵ ورق سیاه کاویان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۳۰ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۹ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۸ ورق سیاه کاویان شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۶ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۴ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۲۲ ورق سیاه کاویان شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۳ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۲۰۱ ورق سیاه کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۹ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۷ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۵ ورق سیاه کاویان شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۳ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۹۱ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۹ ورق سیاه کاویان شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۷ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۵ ورق سیاه کاویان شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۳ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۸۱ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۹ ورق سیاه کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۷ ورق سیاه کاویان شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۴ ورق سیاه کاویان شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۲ ورق سیاه کاویان شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۷۰ ورق سیاه گیلان شیت ۳ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۸ ورق سیاه گیلان شیت ۴ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۶ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۴ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۲ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۰ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۸ ورق سیاه گیلان شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۰ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۵۰ ورق سیاه گیلان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۱ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۳ ورق سیاه گیلان رول ۱۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۴۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۶ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۴ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۵ ورق سیاه گیلان رول ۱۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۲ ورق سیاه گیلان شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۳۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۷,۸۵۰ تومان
۲۱۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۵۰ تومان
۲۱۲۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۶۰۰ تومان
۲۱۲۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۵,۵۵۰ تومان
۲۱۱۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۵,۵۰۰ تومان
۲۱۱۶ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۵,۴۰۰ تومان
۲۱۱۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۵,۴۵۰ تومان
۲۱۱۲ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۴۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۵,۴۵۰ تومان
۲۱۱۱ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۵۵۰ تومان
۲۱۰۹ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۸,۰۰۰ تومان
۲۱۰۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۷۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۳۵۰ تومان
۲۱۰۰ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۸۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰۸ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۱,۴۵۰ تومان
۶۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۰,۹۵۰ تومان

ورق قیمت ورق فلزی نوع آجدار

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق آجدار
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۵۳۵ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۳۳ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۳۱ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۹ ورق آجدار ۱۲ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۷ ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۵ ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۳ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۰ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۱۸ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۱۶ ورق آجدار ۱۰ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۵۱۱ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۵۰۹ ورق آجدار ۸ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۷ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۵ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۲ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۰ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۹۸ ورق آجدار ۶ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۶ ورق آجدار ۶ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۴ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۲ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۹۰ ورق آجدار ۶ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۸ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۸۶ ورق آجدار ۵ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۴ ورق آجدار ۵ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۲ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۸۰ ورق آجدار ۵ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۷۷ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۷۶ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۷۴ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۷۲ ورق آجدار ۴ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۷۰ ورق آجدار ۴ میل چین ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۸ ورق آجدار ۴ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۴ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۶۵ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۶۲ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۶۰ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۸ ورق آجدار ۳ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۶ ورق آجدار ۳ میل چین ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۵۴ ورق آجدار ۳ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۵۲ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۵۰ ورق آجدار ۳ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۸ ورق آجدار ۲ میل کره ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۲ ورق آجدار ۲ میل کره ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۹ ورق آجدار ۲ میل چین ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۴ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۴۰ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۷ ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۴ ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۲ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۰ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۲۸ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۲۶ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۹ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۶ ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۴ ورق آجدار ۳ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۱ ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۰ ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۳۸۷ ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۰۶ ورق آجدار ۲ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۱۴ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میل شیت تماس بگیرید
۳۱۵ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میل شیت تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق روغنی

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق روغنی
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۶۹۹ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۹۸ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۹۵ ورق روغنی هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۷۵۰ تومان
۲۶۹۴ ورق روغنی هفت الماس ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۷۵۰ تومان
۲۶۹۱ ورق روغنی هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۹۵۰ تومان
۲۶۸۹ ورق روغنی هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۹۵۰ تومان
۲۶۸۶ ورق روغنی هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶۸۵ ورق روغنی هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۱۰۰ تومان
۲۶۸۲ ورق روغنی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۸۱ ورق روغنی هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۷۷ ورق روغنی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۷۶ ورق روغنی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۷۳ ورق روغنی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۵۵۰ تومان
۲۶۷۲ ورق روغنی هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۵۵۰ تومان
۲۶۶۹ ورق روغنی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۳۵۰ تومان
۲۶۶۸ ورق روغنی هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۳۵۰ تومان
۲۶۶۵ ورق روغنی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۶۴ ورق روغنی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۶۱ ورق روغنی هفت الماس ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۶۰ ورق روغنی هفت الماس ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۵۷ ورق روغنی هفت الماس ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۵۶ ورق روغنی هفت الماس ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۵۱ ورق روغنی فولاد غرب ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۵۰ ورق روغنی فولاد غرب ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۲۵۰ تومان
۲۶۴۷ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۴۵ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۴۳ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۴۲ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۳۸ ورق روغنی فولاد غرب ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۴۵۰ تومان
۲۶۳۷ ورق روغنی فولاد غرب ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۴۵۰ تومان
۲۶۳۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۳۳ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۰۰ تومان
۲۶۲۹ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۳۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۲۶ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۰۰۰ تومان
۲۶۲۵ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر sT12 رول ۲۷,۰۰۰ تومان
۲۶۲۲ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۲۱ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۱۸ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۸۵۰ تومان
۲۶۱۶ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۸۵۰ تومان
۲۶۱۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۱۳ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۱۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۹ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۴ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۵ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۵۹۸ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۰۰ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر sT12 رول تماس بگیرید
۷۲۶ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ۱۲۵۰میلی متر ST12 رول ۲۷,۸۵۰ تومان
۷۲۷ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۸۵۰ تومان
۷۲۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۷۵۰ تومان
۷۲۱ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۷۵۰ تومان
۷۰۹ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۷۱۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۴۰۰ تومان
۷۱۱ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۴۰۰ تومان
۷۰۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰۱ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۱۰۰ تومان
۷۰۲ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۶۹۴ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۶۹۵ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر sT12 رول تماس بگیرید
۳۲۶ ورق روغنی فولاد مبارکه ۱.۲۵ ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۳۲۷ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید

ورق قیمت انواع ورق آلومینیوم

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق آلومنیوم
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۱۰۳۹۲ ورق آلومینیوم ضخامت ۱۵ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۳۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۹۱ ورق آلومینیوم ضخامت ۱۴ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۳۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۸۸ ورق آلومینیوم ضخامت ۱۲ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۳۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۸۷ ورق آلومینیوم ضخامت ۱۰ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۲۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۸۴ ورق آلومینیوم ضخامت ۸ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۲۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۸۲ ورق آلومینیوم ضخامت ۷ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۲۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۷۹ ورق آلومینیوم ضخامت ۶ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۲۳,۲۵۰ تومان
۱۰۳۷۸ ورق آلومینیوم ضخامت ۵ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۷۵ ورق آلومینیوم ضخامت ۳ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۷۴ ورق آلومینیوم ضخامت ۲ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۷۲ ورق آلومینیوم ضخامت ۱ پارس  آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۶۹ ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۵ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۶۷ ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۶ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۱۰۳۶۵ ورق آلومینیوم ضخامت ۰.۸ پارس آلومینیوم پارس ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۳۵۰ تومان
۳۴۰۲ ورق آلومینیوم ۳ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۴۰۰ ورق آلومینیوم ۲ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۹۸ ورق آلومینیوم ۱ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۹۴ ورق آلومینیوم ۰.۷ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۹۲ ورق آلومینیوم ۰.۶ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۹۰ ورق آلومینیوم ۰.۵ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۸۸ ورق آلومینیوم ۰.۴ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۸۳ ورق آلومینیوم ۴ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۸۲ ورق آلومینیوم ۴ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۸۰ ورق آلومینیوم ۳ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۷۸ ورق آلومینیوم ۳ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۷۶ ورق آلومینیوم ۲.۵ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۷۴ ورق آلومینیوم ۲.۵ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۷۲ ورق آلومینیوم ۲ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۷۰ ورق آلومینیوم ۲ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۶۸ ورق آلومینیوم ۲ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۶۶ ورق آلومینیوم ۱.۶ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۶ ورق آلومینیوم ۱.۵ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۸ ورق آلومینیوم ۱.۵ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۷ ورق آلومینیوم ۱.۵ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۰ ورق آلومینیوم ۱.۲۵ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۸ ورق آلومینیوم ۱.۲۵ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۲ ورق آلومینیوم ۱.۲۵ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۹ ورق آلومینیوم ۱.۲۵ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۶ ورق آلومینیوم ۱ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۴ ورق آلومینیوم ۱ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۲ ورق آلومینیوم ۱ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۴۰ ورق آلومینیوم ۱ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۸ ورق آلومینیوم ۰.۸ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۶ ورق آلومینیوم ۰.۸ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۳ ورق آلومینیوم ۰.۸ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۲ ورق آلومینیوم ۰.۸ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۰ ورق آلومینیوم ۰.۷ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۲۸ ورق آلومینیوم ۰.۷ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۲۶ ورق آلومینیوم ۰.۷ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۲۳ ورق آلومینیوم ۰.۷ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۲۲ ورق آلومینیوم ۰.۶ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۲۰ ورق آلومینیوم ۰.۶ اراک ۱۲۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۸ ورق آلومینیوم ۰.۶ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۶ ورق آلومینیوم ۰.۶ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۴ ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۰ ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۱ ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۰ ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۰۸ ورق آلومینیوم ۰.۴ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۰۶ ورق آلومینیوم ۰.۴ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۹۶ ورق آلومینیوم ۰.۴ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۹۷ ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۹۸ ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۱ ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان

قیمت ورق فولادی

قیمت ورق فلزی بر حسب انواع استاندادر، خصوصیات فنی و برند آن متفاوت است.

صنایع مختلف ورق های فلزی مختلفی را مورد استفاده قرار می دهند که شامل ورق فولادی، آهنی، چدنی، آلومینیومی، ورق مسی، روی، برنجی و برنزی و .. می شود. ورق فلزی بر اساس مشخصات فنی و مکانیکی مختلفی که دارد در موراد گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان به خاطر اینکه فولاد و آهن دارای مقاومت و خصوصیات فنی بالاتری هستند، بیش از سایر فلزات مورد استفاده هستند.

ورق فولادی نیز تنوع بالایی در نوع جنس و آلیاژ سازنده دارد. در جداول فوق می توانید انواع آن ها را مشاهده کنید که شامل ورق سیاه، ورق روغنی یا سرد، ورق آلیاژی، ورق سفید یا گالوانیزه و ورق آلومینیوم، ورق استیل و ضد زنک و … است. قیمت ورق فلزی بر اساس نوع، وزن، کارخانه سازنده و بسیاری از موارد دیگر مشخص می شود.

 

تولیدکنندگان برتر ورق فولادی و آهنی

از تولیدکنندگان برتر ورق فولادی در ایران می توان کارخانجات زیر را نام برد:

 

بررسی فاکتورهای موثر در قیمت ورق آهن

نورد یکی از روش‌های شکل‌دهی به فلزات است. در این روش شمش فولادی (شمشه/ اسلب/ شمشال) از بین غلتک‌هایی عبور داده می‌شوند تا به ضخامت و طول موردنظر برسند.

سرد یا گرم بودن ورق به روش ساخت و تولید آن بستگی دارد. به ورق‌های فولادی که طی فرایند نورد گرم تولید می‌شوند، ورق گرم گفته می‌شود که خروجی آن ورق سیاه است؛ و به ورق‌های فولادی که طی فرایند نورد سرد تولید می‌شوند، ورق سرد می‌گویند.

 

ورق گرم

ورق آهنی است که طی فرایند نورد گرم تولید می‌شود.

ورق سیاه

در بازار آهن‌ آلات ورق گرم را با نام ورق سیاه(خرید میلگرد) نیز می‌شناسند. از ورق‌های پرکاربرد در صنایع مختلف به شمار می‌رود. به دلیل اینکه پس از فرایند نورد گرم (تحت حرارت بالا و عبور از میان غلتک‌ها) فولاد سطحی مات به خود می‌گیرد، به آن ورق سیاه می‌گویند. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه با شماره های درج شده در این صفحه تماس بگیرید.

 ورق ضد سایش (ورق هاردوکس):

ورق هاردوکس نوعی ورق فولادی است که دارای سختی، انعطاف‌پذیری و جوش‌پذیری بالایی است. اگر قصد خرید ورق دارید و به دنبال قیمت ورق آهن با خصوصیت ضد سایش هستید؛ در جای درستی قرارگرفته‌اید. کارشناسان فروش ما بهترین قیمت بازار را به شما پیشنهاد می‌دهند.

ورق اسید شویی

ورقی که طی فرایند نورد گرم تولید می‌شود عموماً به رنگ مات بوده و چربی، زغال و ناخالصی‌هایی روی سطح آن وجود دارد (به دلیل گرم کردن و پاشیدن آب برای سرد کردن فولاد پوسته‌پوسته می‌شود و اکسید آهن روی ورق جمع می‌شود). در فرایند اسید شویی، آلودگی‌های سطح ورق با اسیدکلریدریک شسته و زدوده می‌شود. پس از اسید شویی سطح ورق مقداری براق‌شده و تقریباً شبیه به ورق روغنی (ورق سرد) می‌شود و تبدیل به ورق اسیدشویی می شود.

 

ورق مخزنی و آتشخوار

  • ورق مخزنی نوعی ورق آلیاژی است که در صنایع مخزن سازی بیشترین کاربرد را دارد. این ورق در دو گرد ۶۰ و ۷۰ بیش از گریدهای دیگر در بازار وجود دارد. ورق مخزنی را با نام ورق آتشخوار نیز می‌شناسند.
  • وقتی نیاز به تحمل دما و فشار بالا باشد، فولاد آتشخوار (مخزنی) مطرح می‌شود.
  • ورق مخزنی (آتشخوار) در گریدهای مختلف تولید می‌شود و تفاوت این گریدها در میزان تحمل فشار و دمای بالا، قابلیت عدسی شدن، تست کششی و تست ضربه است. در گریدهای بالا کیفیت ورق بیشتر و قابلیت‌های فوق افزایش می‌یابند.
  • این ورق در دو حالت رول و شیت در بازار وجود دارد. مورداستفاده این نوع ورق در مخازن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. از نمونه ­های استاندارد ورق مخزنی می‌توان به ورق‌های ۱۷MN4، ورق A285، ورق A283، ورق A516 و GR70-60 اشاره کرد.

 

ورق دریایی

نوعی ورق فولادی است که دارای ضخامت کم، مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدن، قابلیت جوش‌پذیری و برش پذیری بالا می‌باشد. استحکام ورق دریایی بالا است و نسبت به مواد شیمیایی و در تماس با آب شور دریا مقاومت بالایی دارد. به همین دلیل در یدک‌کش، فانوس‌های دریایی، سکوهای نفتی، لوله‌های انتقال آب، نفت و گاز دریا به خشکی، شناورها و این قبیل موارد کاربرد دارد.

 

ورق کاور پلیت(اسلب)

از ورق­های آهن در صنایع مختلف پرکاربرد هستند که آن را با نام تختال نیز می­شناسند. معمولا ورق اسلب را از ورق st37 می­سازند. همانطور که می­دانید تختال یکی از محصولات نیمه ساخته و میانی است که برای ساخت محصولات دیگر از آن استفاده می‌شود؛ ورق کاورپلیت به‌عنوان محصول پایه برای ساخت ورق سیاه به کار برده می‌شود.

 

ورق آجدار

به ‌نوعی ورق که در سطح آن برجستگی‌هایی با شکل هندسی خاص با نظم و ترتیب دیده می‌شود. معمولاً سطح ورق صاف است و حرکت کردن روی آن و قرار دادن و نگه‌داشتن اجسام بر روی آن دشوار است. چراکه به دلیل صاف بودن سطح ورق، اجسام به‌راحتی لیز می‌خورند. برای همین سطح ورق را آجدار می‌کنند تا در کاربردهایی که نیاز به قرار دادن اجسام و یا حرکت کردن روی آن نیاز باشد، استفاده شود. در ادامه جدول استاندارد ورق آجدار را مشاهده می کنید.

طول میلی متر عرض میلی متر ضخامت میلی متر وزن کیلوگرم
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱ ۲۴
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲ ۳۲
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳ ۴۸
۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۶ ۴۳۲
۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۸ ۵۷۶
۶۰۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰ ۷۲۰
۶۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸ ۷۶۸

ورق آجدار را می‌توان هم از ورق سیاه (نورد گرم) و هم از ورق روغنی (نورد سرد) تولید کرد. این به کاربرد ورق بستگی دارد.

معمولاً ورق آجدار را با عبور دادن ورق معمولی از میان غلتک‌های مخصوص (غلتک آج زنی) تولید می‌کنند.

 

ورق سرد

طی فرایند نورد سر تولید می‌شود. پس از گرم شدن فولاد تا دمای بالا و شکل‌دهی اولیه، در دمای اتاق سرد می‌کنند، سپس از میان غلتک‌های مختلفی عبور می‌دهند. به دلیل اینکه فولاد در دمای پایین و تحت‌فشار و کشش غلتک‌ها تغییر شکل می‌دهد و به فرم نهایی تبدیل‌شده و سطح آن صیقلی می‌شود.

ورق روغنی

در بازار آهن ورق سرد را با نام ورق روغنی نیز می‌شناسند. ظاهر این ورق براق و صیقلی است به همین دلیل به آن ورق سفید یا روغنی هم می‌گویند. قیمت ورق این ورق تحت تاثیر فاکتورهایی مثل ضخامت، وزن، ابعاد، کارخانه سازنده و استاندارد ساخت است. نوسانات بازار آهن در مورد قیمت ورق روغنی نیز صدق می کند. بنابراین برای اطلاع از قیمت دقیق با ما تماس بگیرید.

ورق گالوانیزه

نوعی ورق سرد نوردیده است. ورق روغنی (ورق سرد) را به وسیله لایه‌ای از فلز روی می‌پوشانند تا در برابر خوردگی و زنگ زدن مقاوم شود. به ورق خروجی این فرایند ورق گالوانیزه می‌گویند. ضخامت لایه روی حدود چند میکرون است و هرچه این ضخامت بیشتر باشد کیفیت در زمان خرید ورق گالوانیزه نیز بالاتر خواهد بود. به اندازه ضخامت فلز روی، کوتینگ می‌گویند. ورق گالوانیزه چینی دارای کوتینگ بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ و ورق‌های ژاپنی، هندی و کره‌ای تا ۱۸۰ کوتینگ هم ساخته می‌شوند. هرچه ضخامت پوشش روی بیشتر باشد قیمت ورق گالوانیزه هم بیشتر می شود.

 

ورق رنگی

با رنگ زدن (پاشین رنگ روی آن در کوره‌های خاص) ورق گالوانیزه، ورق رنگی ساخته می‌شود. قسمت روی ورق آهن را به ضخامت ۲۰ الی ۲۵ میکرون و قسمت پشت ورق را به ضخامت ۷ الی ۱۵ میکرون با رنگ پوشش می‌دهند.

رنگ زدن ورق گالوانیزه آن را در برابر خوردگی مقاوم‌تر کرده و از این ورق می‌توان در محیط‌های اسیدی و قلیایی که خورندگی بالایی دارند، یا محیط‌هایی که دارای رطوبت بالایی هستند و یا مصارفی که زیبایی ظاهری آن مهم است؛ استفاده کرد.

قیمت ورق

 

ورق قلع اندود (تین پلیت)

اگر روی ورق روغنی (ورق سرد) را با یک لایه فلز قلع پوشش دهند، به آن ورق قلع اندود می‌گویند. ضخامت این نوع ورق بین ۰.۱۶ تا ۰.۴۵ میلی‌متر و جنس آن اغلب st12 کم‌کربن و نرم است.

ورق قلع اندود را برای ساخت قوطی چای، کنسرو، روغن نباتی و مواد غذایی استفاده می‌کنند. قیمت ورق آهن(خرید تیرآهن) سفید را در سایت آهن رسان ببینید.

ورق آلو زینگ

ورق آلوزینک را در مواردی مثل ساندویچ پانل دیواری، سقفی، جاهایی که اسیدیته بالایی دارد، استفاده می کنند. اگر بخواهیم ورق آلوزینک را با ورق آلومینیومی و گالوانیزه مقایسه کنیم، در ساختمان های با شرایطآب و هوای مرطوب، گزینه مناسب تری است.

ورق آلوزینک مقاومت بالایی در برابر خوردگی و زنگ زدگی دارد. برای مشاهده قیمت ورق آلومینیوم می توانید به آخرین جدول همین صفحه مراجعه کنید و قیمت های به روز را ببینید. 

ورق ساندویچ پنل

از مصالح ساختمانی برای ایجاد عایق حرارتی است. این محصول از سه لایه ساخته شده است، لایه وسط سبک و لایه های بیرونی محکم هستند. وقتی که در کنار سبک بودن، نیاز به مقاوت خمشی بالایی باشد، ورق ساندویچ پانل گزینه خوبی است.

ورق کورتن

در بحث قیمت ورق آهن به بخشی به نام کورتن می رسیم که دارای استحکام بالا و مقاوم در برابر خوردگی بوده و برای ساخت مجسمه و نماهای بیرونی ساختمان‌ها کاربرد دارد. برخلاف فولاد معمولی، فولاد کورتن وقتی در معرض رطوبت قرار می‌گیرد یک لایه زنگ‌زده نازک و سبک روی آن ایجاد می‌شود و همین لایه از خوردگی بیشتر فولاد و زنگ زدن لایه‌های زیرین محافظت می‌کند. در فولاد ورق کورتن مقادیر کمی از کروم، نیکل و مس وجود دارد.

 برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحه لینکدین آهن رسان را نیز دنبال کنید.

 

قیمت ورق فولادی

برخی قبمت های انواع ورق فولادی ازجمله قیمت ورق st37، قیمت ورق a516 و سایر ورق های آهنی را در این صفحه مشاهده کردید. برای استعلام قیمت هایی که مندرج نشده، با بهترین کارشناسان بازار آنلاین آهن در شرکت ما تماس بگیرید. 

 

سوالات متداول

پروسه خرید ورق آهنی در آهن رسان چیست؟

بهتر است ابتدا با بخش بازرگانی آهن رسان تماس بگیرید ۰۵۱۳۱۹۱۶ و بعد از تایید قیمت پیش فاکتور و پرداخت فاکتور اصلی، مراحل بارگیری و ارسال انجام می شود.

آیا تمام انواع ورق فولادی را می فروشید؟

بله آهن رسان سعی دارد تمام محصولات مورد نیاز بازار و صنایع را تامین نماید.

بهترین کارخانه های ورق آهنی در ایران کدامند؟

کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، اکسین اهواز، کاویان، گیلان، کاشان و مواردی که در این صفحه می توانید مشاهده کنید.