آهن رسان

یکی از برترین شرکت ها جهت تامین مقاطع آهنی و فولادی

ما با بیش از 30 سال تجربه، توانستیم جهت تامین سریع مقاطع با کیفیت، به صنایع و پروژه ها یاری رسانیم.

با ما تماس بگیرید

استعلام فوری قیمت

استعلام قیمت بر اساس :
راهنما
1 - - فایل خود را اینجا وارد کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید
1 - - محصولات خود را اینجا جستجو کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید
1 - - لیست محصولات خود را اینجا وارد کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید

قیمت روز آهن آلات

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۲:۵۷

لیست قیمت تیرآهن
کد نام طول قیمت / شاخه
۱۱۹ تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۸۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۱ تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰ تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۲ تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۴,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۴ تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶ تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت میلگرد آجدار
کد نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
۱۳۹۹ میلگرد آجدار ۱۴شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۴۵۰ تومان
۱۳۹۸ میلگرد آجدار ۱۶شاهین بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۴۵۰ تومان
۱۳۷۰ میلگرد آجدار ۱۶شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۵,۸۵۰ تومان
۱۳۶۸ میلگرد آجدار ۱۸شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۵,۸۵۰ تومان
۱۳۶۵ میلگرد آجدار ۲۰ شاهرود ۱۲ متر A3 ۱۵,۸۵۰ تومان
۱۳۱۷ میلگرد آجدار ۱۰ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۶,۸۵۰ تومان
۱۳۲۱ میلگرد آجدار ۸ ظفر بناب ۱۲ متر A2 ۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳۱۱ میلگرد آجدار ۱۶ ظفر بناب ۱۲ متر A3 ۱۶,۶۵۰ تومان
۸۹۲ میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۵۰ تومان
۸۴ میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۵,۵۵۰ تومان

لیست قیمت هاش
کد نام طول استاندارد قیمت / شاخه
۱۹۰۱ هاش سنگین ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر HEB ۲۳,۵۰۰ تومان
۱۸۶۸ هاش سنگین ۳۲ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۵۵ هاش سنگین ۵۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۱۸۴۹ هاش سنگین ۱۰۰ترک-کره ۱۲ متر HEB تماس بگیرید
۵۸۶ هاش سبک ۱۴ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۲۴ هاش سبک ۷۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۵۱۴ هاش سبک ۱۰۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۳۸۴ هاش سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۹۳۵ هاش سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
۹۳۹ هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت نبشی
کد نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
۱۹۷۸ نبشی ۳*۳۰*۳۰ ظهوریان ۳ میل ظهوریان ۱۷,۳۰۰ تومان
۱۹۷۲ نبشی ۵*۵۰*۵۰ ظهوریان ۵ میل ظهوریان ۱۷,۱۰۰ تومان
۱۹۷۴ نبشی ۶*۶۰*۶۰ ظهوریان ۶ میل ظهوریان ۱۷,۱۰۰ تومان
۱۹۷۰ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ظهوریان ۱۰ میل ظهوریان تماس بگیرید
۱۹۶۵ نبشی ۴*۴۰*۴۰ناب تبریز ۴ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۳۹ نبشی ۶*۷۰*۷۰ ناب تبریز ۶ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۲۶ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ناب تبریز ۱۰ میل ناب تبریز تماس بگیرید
۱۹۱۰ نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته ۶ میل شکفته ۱۷,۲۰۰ تومان
۱۹۱۳ نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته ۸ میل شکفته ۱۷,۲۰۰ تومان
۱۵۰ نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۷,۲۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت ناودانی
کد نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
۲۰۳۲ ناودانی ۴ اروپا ۴ میل ۱۲ متر ۴۳,۹۵۰ تومان
۲۰۲۴ ناودانی ۱۲ اروپا ۱۲ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰۰۵ ناودانی ۶۵ اروپا ۶۵ میل ۱۲ متر ۴۵,۰۰۰ تومان
۱۹۹۸ ناودانی ۶ شکفته ۶ میل ۱۲ متر ۱۸,۵۵۰ تومان
۱۹۸۹ ناودانی ۱۰ شکفته ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان
۱۹۹۱ ناودانی ۱۴ شکفته ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۸,۸۵۰ تومان
۱۶۸ ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان
۱۶۹ ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان
۱۷۱ ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۷,۹۵۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۰۱

لیست قیمت پروفیل ساختمانی
کد نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
۲۰۹۵ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۶ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۸۸ پروفیل ساختمانی ۴ میل ۱۴۰*۱۴۰ میلی متر ۱۲ متر ۲۳,۵۰۰ تومان
۲۰۷۷ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۶۸ پروفیل ساختمانی ۳ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴۴ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۷۰*۷۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۳۷ پروفیل ساختمانی ۲.۵ میل ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر ۶ متر ۲۰,۰۰۰ تومان
۱۸۴ پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان
۱۶۷ پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۲۱,۰۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق آجدار
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۵۳۵ ورق آجدار ۱۲ میل قزاق ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۹ ورق آجدار ۱۲ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۲۵ ورق آجدار ۱۰ میل کره ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۹ ورق آجدار ۸ میل کره ۱۵۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۵۰۵ ورق آجدار ۸ میل قزاق ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۳۴۳۴ ورق آجدار ۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۳۰ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۶۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۲۸ ورق آجدار ۴ میل فولاد مبارکه اصفهان ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۴۱۱ ورق آجدار ۲.۵ میل فولاد مبارکه اصفهان ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
۳۱۴ ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میل شیت تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق آلومنیوم
کد نام کارخانه ابعاد/عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۳۴۰۲ ورق آلومینیوم ۳ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۹۰ ورق آلومینیوم ۰.۵ پارس آلومان کار ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۰,۲۵۰ تومان
۳۳۷۴ ورق آلومینیوم ۲.۵ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۵۶ ورق آلومینیوم ۱.۵ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۳۶ ورق آلومینیوم ۰.۸ اراک ۱۲۵۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۸ ورق آلومینیوم ۰.۶ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۳۱۰ ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۱۰۰۰ میلی متر رول ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۹۶ ورق آلومینیوم ۰.۴ اراک ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۹۸ ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان
۳۲۱ ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر شیت ۱۱۲,۲۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق روغنی
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۶۹۹ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۹۸ ورق روغنی هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۹,۱۰۰ تومان
۲۶۹۵ ورق روغنی هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۷۵۰ تومان
۲۶۸۹ ورق روغنی هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۹۵۰ تومان
۲۶۸۶ ورق روغنی هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶۶۵ ورق روغنی هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
۲۶۴۷ ورق روغنی فولاد غرب ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۲۵۰ تومان
۲۶۳۸ ورق روغنی فولاد غرب ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۴۵۰ تومان
۲۶۲۶ ورق روغنی فولاد غرب ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۲۷,۰۰۰ تومان
۷۰۰ ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر ST12 رول ۳۰,۱۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه
کد نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
۲۵۸۹ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۸ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۸۰ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۷۲ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۵۲ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۴۰ ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۳۲ ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۲۰ ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۱۲ ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
۲۵۰۴ ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق استیل
کد نام ضخامت ابعاد/عرض آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
۳۲۹۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰ میلی متر ۳۱۰ رول ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۹۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۶۰,۱۰۰ تومان
۳۲۳۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۱۰ شیت ۴۵۰,۱۰۰ تومان
۳۲۲۳ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۵۰,۰۵۰ تومان
۳۲۱۵ ورق استنلس استیل صنعتی ۲ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر ۳۰۹ شیت ۳۴۰,۰۵۰ تومان
۳۲۰۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۹۸ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۵ میل ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۳۱۶ شیت ۲۱۴,۰۰۰ تومان
۳۱۲۱ ورق استنلس استیل صنعتی ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر ۳۱۶ رول تماس بگیرید
۳۰۹۷ ورق استنلس استیل صنعتی ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ شیت تماس بگیرید
۳۳۹ ورق استنلس استیل صنعتی ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق رنگی
کد نام ضخامت عرض رنگ حالت قیمت / کیلوگرم
۲۷۸۷ ورق رنگی فولاد چین ۰.۴۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۷۳ ورق رنگی فولاد چین ۰.۲۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر سفید رول تماس بگیرید
۲۷۵۷ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۵۱ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر سبز روش رول تماس بگیرید
۲۷۴۷ ورق رنگی فولاد بهمن ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۳۵ ورق رنگی هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر قرمز رول تماس بگیرید
۲۷۱۲ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید
۲۷۰۷ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر سفید یخچالی رول تماس بگیرید
۳۴۶ ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق CK45
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۹۲۸ ورق CK۴۵ کره شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۹۲۹ ورق CK۴۵ روسیه شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۷۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۵۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۷ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۴۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۹ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۲۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۶۱ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۳ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۵۴ ورق CK۴۵ اکسین شیت ۸ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۵۳ ورق ضد سایش اکسین شیت ۱۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق A516
کد نام گرید ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۸۵۱ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۳۵ میل ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۹ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۳۰ میل ۲۰۰۰*۱۲۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۴۲ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۳۲ ورق A۵۱۶ اکسین اهواز ۷۰ ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۴۹ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۵۰ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۸ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۶ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۷ ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۶ میل ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق A283
کد نام گرید ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۶۳۹ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۴۰ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۷ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۰ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۳۶۱ ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق ST52
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۸۲۹ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۵۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۲۱ ورق ST۵۲ کاویان شیت ۳۰ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۳۴ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۲۷ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۱۰ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۶۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۸۰۳ ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۸ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴.۵ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۷۹۰ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۶۱۹ ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۵:۰۸

لیست قیمت ورق ST37
کد نام حالت ضخامت ابعاد/عرض قیمت / کیلوگرم
۲۲۴۲ ورق سیاه کاویان شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۱۲۵۰میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۸ ورق سیاه گیلان شیت ۴ میل ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۶۶ ورق سیاه گیلان شیت ۶ میل ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید
۲۱۲۷ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۸ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۲ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۵۰ تومان
۲۱۲۵ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۱۵ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۷,۵۰۰ تومان
۲۱۲۳ ورق سیاه اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر ۲۶,۶۰۰ تومان
۶۰۸ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۱,۴۵۰ تومان
۶۰۹ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۰,۹۵۰ تومان
۵۹۳ ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۲۰,۹۵۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۸ مرداد , ۱۶:۰۲

لیست قیمت لوله درزجوش
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۳۸۸۲ لوله درز مستقیم صنعتی ۲۱.۲ اینچ ۵ میل ۲۶,۱۰۰ تومان
۳۸۶۷ لوله درز مستقیم صنعتی ۶ اینچ ۶ میل ۲۵,۹۵۰ تومان
۳۸۷۶ لوله درز مستقیم صنعتی ۵ اینچ ۶ میل ۲۵,۹۵۰ تومان
۳۸۶۰ لوله درز مستقیم صنعتی ۱.۲۲ اینچ ۴ میل ۲۷,۳۵۰ تومان
۳۸۵۴ لوله درز مستقیم صنعتی ۳ اینچ ۳.۵ میل تماس بگیرید
۳۸۳۳ لوله درز مستقیم صنعتی ۳.۴ اینچ ۲ میل ۲۱,۵۰۰ تومان
۳۸۱۰ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۳ میل ۲۷,۴۵۰ تومان
۳۸۱۹ لوله درز مستقیم تست آب ۵ اینچ ۳ میل ۲۷,۴۵۰ تومان
۳۸۰۴ لوله درز مستقیم تست گاز ۱ اینچ ۳ میل ۲۷,۴۵۰ تومان
۳۷۹۵ لوله درز مستقیم تست گاز ۱۱.۴ اینچ ۲.۸ میل تماس بگیرید
۳۷۷۰ لوله درز مستقیم تست آب ۱۱.۴ اینچ ۲.۵ میل ۲۰,۹۵۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت لوله مانیسمان
کد نام سایز رده قیمت / کیلوگرم
۳۹۴۴ لوله مانیسمان چین ۲۱.۲ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
۳۹۳۹ لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱۱.۴ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
۳۹۳۰ لوله مانیسمان چین ۳ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
۳۹۱۶ لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱ اینچ ۸۰ تماس بگیرید
۳۹۰۲ لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
۳۸۹۸ لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
۳۸۹۱ لوله مانیسمان دقیق کاوه ۱.۲ اینچ ۴۰ تماس بگیرید
۳۸۹۰ لوله مانیسمان اهواز ۵ اینچ ۲۰ تماس بگیرید
۳۸۸۹ لوله مانیسمان اهواز ۳ اینچ ۲۰ تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۶

لیست قیمت لوله استیل
کد نام سایز رده آلیاژ قیمت / کیلوگرم
۳۷۵۱ لوله استنلس استیل صنعتی ۵ اینچ ۱۰ ۱.۴۸۴۱ تماس بگیرید
۳۷۳۸ لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۸۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
۳۷۲۵ لوله استنلس استیل صنعتی ۱ اینچ ۴۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
۳۷۰۵ لوله استنلس استیل صنعتی ۴ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
۳۶۹۶ لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۲ اینچ ۱۰ ۳۱۶ تماس بگیرید
۳۶۸۸ لوله استنلس استیل صنعتی ۳.۴ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
۳۶۸۵ لوله استنلس استیل صنعتی ۱.۴۱ اینچ ۸۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
۳۶۷۷ لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۳۰ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
۳۶۶۹ لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۲۰ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید
۳۶۶۵ لوله استنلس استیل صنعتی مانیسمان ۱۲ اینچ ۴۰ ۳۰۴ تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۹ مرداد , ۱۰:۲۵

لیست قیمت لوله گالوانیزه
کد نام سایز ضخامت قیمت / کیلوگرم
۴۰۲۰ لوله گالوانیزه شرکت پروفیل فولادی اصفهان ۱ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۴۰۰۸ لوله گالوانیزه صنعتی سپنتا ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۹۵ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۹۳ لوله گالوانیزه صنعتی سمنان ۳ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۸۱ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۴ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۷۴ لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۲ اینچ ۲ میل تماس بگیرید
۳۹۶۳ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲۱.۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۵۶ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۴ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۵۵ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۳ اینچ ۴ میل تماس بگیرید
۳۹۴۸ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۲ اینچ ۳ میل تماس بگیرید
۳۹۵۰ لوله گالوانیزه صنعتی درپاد تبریز ۱ اینچ ۲.۵ میل تماس بگیرید

کارشناسان فروش