آهن رسان

خرید هوشمندانه آهن آلات
استعلام قیمت ، مقایسه ، خرید
با ما تماس بگیرید
1 - - فایل خود را اینجا وارد کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید
1 - - محصولات خود را اینجا جستجو کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید
1 - - لیست محصولات خود را اینجا وارد کنید
2 - - شماره تلفن خود را برای دریافت پاسخ وارد کنید
3 - - روش دریافت پاسخ را مشخص کنید
قیمت روز آهن آلات

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۲۳:۱۹

لیست قیمت تیرآهن
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲متر ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متر ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۵۰

لیست قیمت میلگرد
نام طول استاندارد قیمت / کیلوگرم
میلگرد آجدار ۱۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۴میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۶میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۱۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۰ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۵ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۲۸ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان
میلگرد آجدار ۳۲ میانه ۱۲ متر A3 ۱۰,۵۲۰ تومان

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۱۲:۳۵

لیست قیمت هاش
نام طول استاندارد قیمت / شاخه
هاش سبک ۱۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۲ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۴ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۶ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۲۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۲۲ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۲۴ ترک-کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۲۶ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۲۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۳۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۳۲ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۳۴ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۳۶ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۳۸ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۴۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۴۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۵۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۵۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۶۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۶۵ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۷۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۰۰ ترک - کره ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید
هاش سبک ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر HEA ۱۵,۸۰۰ تومان
هاش سبک ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر HEA تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۸:۰۹

لیست قیمت نبشی
نام ضخامت کارخانه قیمت / کیلوگرم
نبشی ۵*۵۰*۵۰ آریان فولاد ۵ میل آریان فولاد ۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی ۶*۶۰*۶۰ آریان فولاد ۶ میل آریان فولاد ۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی ۸*۸۰*۸۰ آریان فولاد ۸ میل آریان فولاد ۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ آریان فولاد ۱۰ میل آریان فولاد ۱۱,۲۰۰ تومان
نبشی ۱۲*۱۲۰*۱۲۰ آریان فولاد ۱۲ میل آریان فولاد ۱۱,۲۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۱۳:۰۹

لیست قیمت ناودانی
نام سایز طول قیمت / کیلوگرم
ناودانی ۸ ناب تبریز ۸ میل ۱۲ متر ۱۰,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۱۰ میل ۱۲ متر ۱۰,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۱۲ میل ۱۲ متر ۱۰,۶۰۰ تومان
ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۴ میل ۱۲ متر ۱۰,۵۰۰ تومان
ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۶ میل ۱۲ متر ۱۰,۵۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۲۳:۱۹

لیست قیمت پروفیل
نام ابعاد طول قیمت / کیلوگرم
پروفیل ۲ میل ۸۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۶۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۶۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۵۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۵۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۸۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۴۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۳۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۴۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۵۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۳۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۴۸۰ تومان
پروفیل ۲ میل ۲۰*۱۰ میلی متر ۶ متر ۱۸,۶۰۰ تومان

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۹:۳۴

لیست قیمت ورق آجدار
نام کارخانه ابعاد حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میل شیت تماس بگیرید
ورق آجدار ۲ میل قزاق ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میل شیت تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۹:۴۱

لیست قیمت ورق آلومنیوم
نام کارخانه ابعاد حالت قیمت / کیلوگرم
ورق آلومینیوم ۰.۵ اراک ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر شیت تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ۰.۳ اراک ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر شیت تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۸:۳۸

لیست قیمت ورق روغنی
نام ضخامت ابعاد آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۱ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۹ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۸ میلی متر ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۶ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۴ میل sT12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۱.۲۵ ST12 رول تماس بگیرید
ورق روغنی فولاد مبارکه ۰.۷ میل ST12 رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۹:۲۵

لیست قیمت ورق گالوانیزه
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه شهرکرد ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۹:۵۰

لیست قیمت ورق استیل
نام ضخامت ابعاد آلیاژ حالت قیمت / کیلوگرم
ورق استنلس استیل صنعتی ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ رول تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر ۳۰۴ رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۰:۰۲

لیست قیمت ورق رنگی
نام ضخامت عرض رنگ حالت قیمت / کیلوگرم
ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر نارنجی رول تماس بگیرید
ورق رنگی فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر آبی رول تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۲۰

لیست قیمت ورق CK45
نام حالت ضخامت ابعاد قیمت / کیلوگرم
ورق ضد سایش اکسین شیت ۱۲ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ضد سایش اکسین شیت ۱۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۱۸

لیست قیمت ورق A516
نام گرید ضخامت ابعاد قیمت / کیلوگرم
ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۱۵,۶۰۰ تومان
ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر ۱۵,۸۰۰ تومان
ورق A۵۱۶ فولاد مبارکه ۷۰ ۶ میل ۱۵۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۱۴

لیست قیمت ورق A283
نام گرید ضخامت ابعاد قیمت / کیلوگرم
ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق A۲۸۳ فولاد مبارکه C ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۳۱

لیست قیمت ورق ST52
نام حالت ضخامت ابعاد قیمت / کیلوگرم
ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۴۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۳۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۵ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ اکسین اهواز شیت ۲۰ میل ۲۰۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق ST۵۲ فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۱۱:۲۵

لیست قیمت ورق ST37
نام حالت ضخامت ابعاد قیمت / کیلوگرم
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۲ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۱۰ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۸ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۶ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۴ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولادمبارکه شیت ۵ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید
ورق سیاه فولاد مبارکه شیت ۳ میل ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلی متر تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۹ آذر ۱۳۹۹ , ۱۳:۴۹

لیست قیمت لوله درزجوش
نام سایز ضخامت طول واحد قیمت / کیلوگرم
لوله درز مستقیم ۲میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲ میل ۶ متر کیلوگرم ۱۸,۵۰۰ تومان
لوله درز مستقیم ۲.۵میل ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲.۵ میل ۶ متر کیلوگرم تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۸:۰۷

لیست قیمت لوله مانیسمان
نام سایز رده طول واحد وزن شاخه قیمت / کیلوگرم
لوله مانیسمان اهواز رده ۴۰ سایز ۵ اینج ۵ اینچ ۴۰ ۶ متر شاخه - تماس بگیرید
لوله مانیسمان دقیق کاوه ۲۱.۲ اینچ ۴۰ شاخه تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۲:۴۶

لیست قیمت لوله استیل
نام سایز رده طول واحد آلیاژ قیمت / کیلوگرم
لوله استنلس استیل صنعتی ۲ اینچ رده ۱۰ ۲ اینچ ۱۰ ۶ متر کیلوگرم ۱.۴۸۴۱ تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۱ اینچ رده ۱۰ ۱ اینچ ۱۰ ۶ متر کیلوگرم ۱.۴۸۴۱ تماس بگیرید

بروز‌رسانی : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ , ۰۲:۴۴

لیست قیمت لوله گالوانیزه
نام سایز ضخامت طول واحد وزن شاخه قیمت / کیلوگرم
لوله گالوانیزه صنعتی قزوین ۱.۲ اینچ ۱.۲ اینچ ۲ میل ۶ متر کیلوگرم - تماس بگیرید
۱۱.۲ اینچ ۳ ۶ متر کیلوگرم - ۲۴,۳۰۰ تومان
کارشناسان فروش
مهسا بابایی

کارشناس فروش

۰۵۱

ریحانه رستمیان

کارشناس فروش

۴۴

نازنین نیکویی

کارشناس فروش

۰۹۰۳۳۰۹۰۰۴۶

سارا شمس

کارشناس فروش

۵۶

الهام همتی

کارشناس فروش

۰۹۰۳۳۰۹۰۰۴۷

پرستو مجاور

کارشناس فروش

۰۹۰۳۳۰۹۰۰۴۸