قیمت ورق گالوانیزه امروز


قیمت ورق گالوانیزه امروز در سایت آهن رسان می توانید مشاهده نمایید. ورق گالوانیزه نوعی ورق فولادی است که سطح آن را با پوششی از فلز روی پوشش داده اند تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت داشته باشد. برای خرید ورق گالوانیزه از کارخانه های معتبر داخلی و خارجی می توانید با کارشناسان فروش آهن رسان تماس بگیرید. قیمت روز انواع ورق سفید یا ورق گالوانیزه کارخانه هفت الماس، فولاد مبارکه اصفهان، کاشان و کاوه را در ادامه می بینید. قیمت روز ورق گالوانیزه رول و شیت در ابعاد و ضخامت های استاندارد متفاوت است.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۹,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۵۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۳,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۳,۰۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۲۵۰میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲.۵ میل ۱۲۵۰میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه چین

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه چین
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه چین ۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه امارات

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه امارات
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ امارات ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ میل امارات ۰.۴۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۸ میل امارات ۰.۳۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ میل امارات ۰.۳۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۳ میل امارات ۰.۳۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۸ میل امارات ۰.۲۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۵ میل امارات ۰.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۲ میل امارات ۰.۲۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲ میل امارات ۰.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۶:۴۳

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ قزاق ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ قزاق ۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

استانداردهای ساخت

ورق گالوانیزه در بازار با نام ورق سفید شناخته می شود. دلیل این موضوع ظاهر ورق بعد از گالوانیزاسیون است. وقتی ورق فولادی یا آهنی را درون فلز روی داغ غوطه ور می کنند که به آن روش گالوانیزه کردن حمام داغ یا روش گرم گفته می شود؛ بر روی سطح ورق لایه ای از فلز روی می چسبد که باد به آن فرصت خشک شدن و سرد شدن بدهند. سپس رنگ ظساهری ورق به سفید تبدیل می شود. این لایه روی یا زینک از خوردگی و زنگ زدگی ورق جلوگیری می کند و تا زمانی که بر روی سطح ورق باقی بماند به صورت یک لایه محافظ عمل می کند.

قیمت ورق گالوانیزه

ضخامت لایه محافظ بر کیفیت و دوام و طول عمر ورق سفید تاثیر مستقیم دارد اما در نظر داشته باشید که هرچه ضخامت روی بیشتر باشد قیمت آن هم بالاتر خواهد بود. معمولا برای اینکه ضخامت لایه زینک بیشتر شود چند بار پس از سرد شدن آن را پوشش دهی می کنند. البته روش های زیادی برای پوشش دهی ورق فولادی و محافظت از آن وجود دارد که ر این میان گالوانیزه کردن علاوه بر مقاومت بالایی که ایجاد می کند، مزایای زیادی داشته و مقرون به صرفه هم هست.

کارخانه های ورق سفید در ایران

در داخل کشور تولیدکنندگان زیادی هستند که این محصول را تولید و به بازار عرضه می کنند، ابعاد و ضخامت های متنوعی از این محصول با استانداردهای روز دنیا ساخته می شود که عم به صورت رول و هم به صورت شیت است. عرض های رایج و استاندارد و پرکاربرد آن ۱۲۵۰ و ۱۰۰۰ میلی متر است.  از تولیدکنندگان آن نیز می توان به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، تاراز، شهریار تبریز، کاشان، کاوه و سمنان اشاره کرد.