قیمت ورق گالوانیزه امروز


قیمت ورق گالوانیزه امروز در سایت آهن رسان می توانید مشاهده نمایید. ورق گالوانیزه نوعی ورق فولادی است که سطح آن را با پوششی از فلز روی پوشش داده اند تا در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاومت داشته باشد. برای خرید ورق گالوانیزه از کارخانه های معتبر داخلی و خارجی می توانید با کارشناسان فروش آهن رسان تماس بگیرید. قیمت روز انواع ورق سفید یا ورق گالوانیزه کارخانه هفت الماس، فولاد مبارکه اصفهان، کاشان و کاوه را در ادامه می بینید. قیمت روز ورق گالوانیزه رول و شیت در ابعاد و ضخامت های استاندارد متفاوت است.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه هفت الماس ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۲۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه کاشان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۴,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه کاشان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه سمنان
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سمنان ۰.۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱.۲۵ ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه روی اندود کاوه ۰.۳ میل ۱۲۵۰میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲.۵ میل ۱۲۵۰میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۰۰۰ تومان
ورق گالوانیزه شهریار تبریز ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۰۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه شهر کرد
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱.۲۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱.۲۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۲۵۰ ۰.۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل شهر کرد عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱.۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱.۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۱ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۸ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۲۵۰ ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۸,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۸,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل تاراز عرض ۱۰۰۰ ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۸۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۵,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۱ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۵,۶۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۹ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۱۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۸ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۷ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۶,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۷,۲۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۷,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه تاراز ۰.۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۶,۹۰۰ تومان

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه چین

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه چین
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه چین ۵ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۲,۵۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۶ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۴ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۳۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۳۰,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۳ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۳۰,۴۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۰۰۰ میلی متر رول ۲۹,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۲ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول ۲۹,۷۰۰ تومان
ورق گالوانیزه چین ۱.۵ میل ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه امارات

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه امارات
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل عرض ۱ امارات ۲.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ امارات ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ امارات ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱.۲۵ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۸ میل عرض ۱ امارات ۰.۵۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۸ میل امارات ۰.۴۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۸ میل امارات ۰.۳۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۵ میل امارات ۰.۳۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۳۳ میل امارات ۰.۳۳ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۸ میل امارات ۰.۲۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۵ میل امارات ۰.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲۲ میل امارات ۰.۲۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۲ میل امارات ۰.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

ورق لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق

بروز‌رسانی : ۳۱ شهریور , ۱۶:۲۸

لیست قیمت ورق گالوانیزه قزاق
نام ضخامت عرض حالت قیمت / کیلوگرم
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱ قزاق ۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۲ میل عرض ۱ قزاق ۱.۲ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱۵ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱.۱ میل عرض ۱ قزاق ۱.۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۱ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱ قزاق ۱ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۹ میل عرض ۱ قزاق ۰.۹ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۸ میل عرض ۱ قزاق ۰.۸ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۷ میل عرض ۱ قزاق ۰.۷ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۶ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۶ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴۵ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴۵ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱.۲۵ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۲۵۰ میلی متر رول تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰.۴ میل عرض ۱ قزاق ۰.۴ میلی متر ۱۰۰۰ میلی متر رول تماس بگیرید

گالوانیزه چیست

زنگ‌زدگی فلزات آهنی همواره یکی از مشکلات اساسی است که در سازه های فلزی، ساختمان‌ها، قطعات، ابزارها و ماشین آلات آهنی وجود دارد. وقتی فلزات آهنی در مجاورت رطوبت قرار می گیرند کم‌کم اکسید آهن بر سطح آن‌ها ایجاد می‌شود. احتمالاً زنگ آهن را از نزدیک مشاهده کرده‌اید. آهن زنگ زده پوسیده می‌شود و لایه لایه از آن زنگ می‌زند و از بین می‌رود. وقتی جلوی زنگ‌زدگی و خوردگی آهن گرفته نشود، فلز یا قطعه آهنی کم کم خراب شده و از بین می‌رود.

قیمت ورق گالوانیزه

برای جلوگیری از این مشکل راه‌حل‌های زیادی وجود دارد. بعضی روش‌ها با ایجاد پوشش بر روی سطح قطعه آهنی آن را از زنگ‌زدگی حفظ می‌کنند. این لایه پوششی ممکن است جنس‌های مختلفی داشته باشد و تا زمان محدودی بر روی سطح فلز باقی بماند. نکته مهم این است که تا وقتی لایه پوششی بر روی قطعه وجود داشته باشد، از زنگ‌زدگی محافظت می‌کند.

مثال: پوشش دهی با روی (زینک) یا گالوانیزه کردن، پوشش اپوکسی، پوشش پودری، پوشش رنگی و غیره.

در مقابل روش‌های پوشش دهی، روش‌های آلیاژی قرار دارند که با دست‌کاری ترکیب شیمیایی فلز آن را به‌طور کامل در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی حفظ می‌کند. در این روش که گران‌تر است، آلیاژ فلز آهنی یا فولادی دست‌کاری می‌شود و خاصیت ضدزنگی به آن داده می‌شود. به‌این‌ترتیب مقاومت آن را در تمام لایه‌ها و به‌طور دائمی به وجود می‌آورند.

مثال: ساخت گریدهای مختلف فولاد ضدزنگ یا استنلس استیل

در اینجا تمرکز ما بر روی فولادها و فلزات گالوانیزه شده است بنابراین در مورد ورق فولادی گالوانیزه صحبت می‌کنیم.

ورق گالوانیزه ورق فولادی یا آهنی است که سطح آن با پوششی از فلز روی (Zn) پر شده است تا در مجاورت با رطوبت هوا و بارندگی دچار خوردگی و زنگ‌زدگی نشود.

سازوکار گالوانیزه در برابر رطوبت

برای اینکه توضیح دهیم گالوانیزه چطور از اکسید شدن آهن جلوگیری می‌کند، ابتدا فرایند خوردگی آهن را توضیح می‌دهیم. وقتی فلزات آهنی در محیط مرطوب قرار می‌گیرند، اکسیژن هوا و رطوبت با آهن واکنش می‌دهند و هیدروکسید آهن و هیدروژن تولید می‌شود و یک لایه آند بر روی فلز ایجاد می‌شود، آب و اکسیژن موجود در محیط کاتد را شکل می‌دهند و به‌این‌ترتیب یک پیل ولتایی ایجاد شده و خوردگی انجام می‌شود.

✅ وقتی فلز روی (زینک) به‌عنوان پوشش محافظ بر روی سطح فلز قرار می‌گیرد، نقش جان فدا را بازی کرده و از خورده شدن فلز زیرین خود جلوگیری می‌کند.

درواقع زینک زودتر از آهن با اکسیژن و رطوبت واکنش می‌دهد. این واکنش شیمیایی به ایجاد یک لایه اکسید روی بر سطح فلز می‌انجامد که به‌صورت یک لایه محافظ عمل کرده و از زنگ‌زدگی لایه زیرین خود جلوگیری می‌کند.

روش‌های گالوانیزه کردن ورق فولادی

حال که با گالوانیزه کردن فلزات آشنا شدید به سراغ روش‌های انجام این کار می‌رویم. برای گالوانیزاسیون روش‌های مختلفی وجود دارد. برحسب نوع و شکل قطعه فلزی، ابعاد، کاربرد و برخی موارد دیگر، می‌توان از روش‌های زیر برای گالوانیزه کردن استفاده کرد:

 • روش حرارتی یا گالوانیزه گرم: به این روش در اصطلاح HOT-DIP-Galvanizing گفته می‌شود. در اصطلاحات رایج بازاری این روش را بانام‌های گالوانیزاسیون غوطه‌وری، وان یا حمام مذاب نیز می شناسند. برای گالوانیزه گرم یک محفظه یا مخزن از مذاب فلز روی (زینک) وجود دارد که قطعه فلزی مثل ورق را درون آن فر برده و بعد از مدت زمان مشخصی بیرون می‌آورند و خنک می‌کنند تا لایه‌ای از مذاب روی بر روی قطعه ایجاد شود.

قیمت ورق گالوانیزه

روش غوطه‌وری گرم از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین روش‌ها به شمار می‌رود.

 • روش الکتروپلات یا الکتروگالوانیزه (Electrogalvanization): این روش با نام آبکاری روی یا Zinc plating یا روش الکتروشیمیایی نیز شناخته می‌شود. محلولی از فلز سولفات روی یا سیانید در این روش نقش اصلی را بازی می‌کند. به این صورت که یک جریان الکتریکی و یک محلول الکترولیتی سولفات روی، پوشش محافظ را بر سطح ورق می‌چسبانند. معمولاً برای بدنه خودرو از ورق گالوانیزه شده با این روش استفاده می‌شود. لایه پوششی که با این روش ایجاد می‌شود نسبت به روش غوطه‌وری نازک‌تر و سبک‌تر است بنابراین رنگ‌کاری آن آسان‌تر خواهد بود.
 • روش پیش گالوانیزاسیون (Pre-galvanization): این روش بسیار شبیه به روش غوطه‌وری گرم دارد. در این روش ابتدا قطعه فلزی را با یک مایع تمیز می‌کنند و بعد آن را در یک استخر مذاب روی غوطه‌ور و خارج می‌کنند، ورق گالوانیزه شده با این روش یکدست‌تر و یکپارچگی بیشتری خواهد داشت.
 • روش گالوانیلینگ (Galvannealing): به این صورت است که در آن ورقی که با روش غوطه‌وری گرم گالوانیزه شده است را درون کوره قرار داده و ان را گداخته می‌کنند. این روش زمان بر و بسیار حساس است و محصول گالوانیزه شده درواقع یک ورق آلیاژی (روی –آهن) است.
 • روش پاشش مکانیکی روش یا روش گرمایش پودر روی در درام (Sheardizing)
 • روش پاشش گرمایی روی (Zinc spray) – پاشش گرد روی از طریق گرمای سوختن
 • پوشش با رنگ‌های غنی از روی (Zinc rich paint)

عملیات پیش گالوانیزه

لازم است بدانید برای اینکه کیفیت و مرغوبیت قطعه فلزی گالوانیزه شده بالا باشد، طول عمر و کارایی بالایی داشته باشد؛ قبل از عملیات گالوانیزه باید قطعه کار را آماده نمود. مراحل آماده‌سازی و گالوانیزه کردن فلزات به‌صورت زیر می‌باشد:

 1. چربی‌گیری و پاک‌سازی سطح قطعات
 2. بارگذاری و تعلیق برای فروبردن و خارج کردن قطعه از حمام مذاب
 3. اسیدشویی برای پاک‌سازی کامل سطح قطعه از آلودگی‌ها و شست‌وشو با آب
 4. فلاکسینگ: فرو بردن در حمام گرم کلرید آمونیاکی جهت واکنش‌پذیر شدن با مذاب روی
 5. گالوانیزه کردن به روش حمام داغ
 6. خنک کردن و فرو بردن در آب و محلول دی کرومات سدیم

این محصول چه خصوصیت‌هایی دارد

احتمالاً در رابطه با روش‌های گالوانیزه با اصطلاحاتی مثل گل درشت، گل ریز، گالوانیزه بدون گل، ورق سفید و غیره رو به رو شده باشید. به توضیح این اصطلاحات می پردازیم.

💡 ورق سفید درواقع همان ورق گالوانیزه است. دلیل این نام‌گذاری رنگ سفید ورق بعد از گالوانیزه شدن است.

اما اصطلاح گل یا spangle از ناخالصی‌های موجود در روی به وجود می آید. وقتی فلز روی مذاب بر روی ورق روغنی در حال کریستالی شدن است، ناخالصی های آن موجب ایجاد گل می‌شود. بر اساس شکل و ابعاد گل های ایجاد شده بر روی فلزات گالوانیزه می توان سه نوع محصول گالوانیزه معرفی کرد: گالوانیزه گل درشت یا RegularSpangl، گالوانیزه گل ریز یا Minimum Spangle، گالوانیزه بدون گل یا Zero Spangle.

قیمت ورق گالوانیزه

✅ به طول کلی گالوانیزه بدون گل بهتر از نوع گل ریز و گل ریز نیز بهتر از نوع گل درشت است. هرچه گل های گالوانیزه کوچکتر باشد، مقاومت، سختی و استحکام ان بهتر می‌شود.

میزان چسبندگی لایه روی به قطعه فلزی و میزان مقاوم بودن آن در برابر اصطکاک دو ویژگی مهم لایه پوششی محافظ هستند که در کیفیت ورق گالوانیزه اهمیت بالایی دارند.

✅ هرچه ضخامت لایه پوششی بر روی ورق بیشتر باشد، میزان مقاومت و دوام ورق گالوانیزه نیز بالاتر می‌رود. میزان ضخامت لایه روی را با واحد کوتینگ معرفی می کنند و هرچه مقدار و یا درصد کوتیگ یک قطعه گالوانیزه بالاتر باشد، هزینه تولید و قیمت آن بیشتر می‌شود.

ورق گالوانیزه همانند ورق های فولادی و فلزی دیگر در ابعاد و ضخامت های متنوع ساخته می شود. طبق استاندادرها این محصول تولید و عرضه می شود. در جدول زیر می توانید برخی سایزهای رایج آن را مشاهده کنید.

طول (میل) عرض (میل) ضخامت (میل) وزن (گرم)
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۳ ۴۷۱۶
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۴ ۶۲۸۸
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۵ ۷۸۶۰
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۶ ۹۴۳۲
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۷ ۱۱۰۰
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۸ ۱۲۵۷۶
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰.۹ ۱۴۱۴۸
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱ ۱۵۷۲۰
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱.۲۵ ۱۹۶۵
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱.۵ ۲۳۵۸
۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲ ۳۱۴۴
۲۵۰۰ ۱۲۵۰ ۰.۳ ۷۳۶۹
۲۵۰۰ ۱۲۵۰ ۰.۳ ۷۳۶۹

چه مزیت هایی دارد

با توجه به توضیحات فوق تا حدودی با مزایای محصولات گالوانیزه شده آشنا هستید، می خواهیم بیشتر توضیح دهیم که ورق گالوانیزه چه مزیت ها و فوایدی دارد و چه چیزی باعث می‌شود تا گالوانیزاسیون توجیه داشته باشد. درواقع دلیل این کار چه چیزهایی است.

 • عمر طولانی: ورق گالوانیزه به خاطر مقاومت بالایی که در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی جوی دارد، دارای عمر مفید بین ۲۰ تا ۳۰ سال است اما تا حدود ۷۰ سال نیز عمر می کند. البته این مقدار به روش استفاده و محیط آن نیز بستگی دارد. هرچه رطوبت محیط بیشتر باشد و این رطوبت دائمی باشد، عمر ورق گالوانیزه زودتر کاهش می یابد. علاوه بر رطوبت، ورق گالوانیزه در مقابل مواد خوردنده دیگر نیز مقاومت بالایی دارد.
 • قیمت مناسب: هزینه کم و مناسب، آن را به محصولی پرکاربرد و محبوب تبدیل کرده، پایین بودن هزینه تعمیر و نگهداری ورق گالوانیزه آن را به گزینه مناسب برای استفاده در بسیاری صنایع تبدیل کرده است.
 • بازرسی آسان: برای آزمایش و تست کیفیت و بررسی این محصول به هزینه بالایی نیاز نیست و به راحتی با چشم هم می توان تا حد زیادی آن را بررسی نمود؛ بنابراین هزینه بازرسی های سالانه سازه های گالوانیزه پایین است.
 • سختی و استحکام: در میان انواع محصولات بازار، گالوانیزه از سختی و استحکام بالایی برخوردار است.
 • راحتی در تمیزکاری: به راحتی می توان با یک پارچه نرم و اسپری آب قلیایی، ورق گالوانیزه را تمیز کرد.
 • صرفه جویی منابع: برای گالوانیزه گرم از حمام های مذاب روی استفاده می کنند که بارها می توان از آن استفاده کرد.
 • تطابق و اطمینان بالا: ورق گالوانیزه را با استانداردهای جهانی تولید می کنند و اطمینان بالایی دارد.

کاربردهای آن در صنایع

با توجه به خصوصیات و مزایای این محصول از آن در صنایع و موارد زیر استفاده می‌شود:

 • در ساخت انواع مخزن، لوله و تانکر
 • در تولید لوازم خانگی و آشپزخانه مثل ماشین لباسشویی و یخچال، کابینت و قفسه، کانال کولر و غیره
 • برای ساخت تابلوهای برق صنعتی
 • برای ساخت انواع پوشش سقف خانه، انبار، سوله و سالن
 • بری تولید انواع پروفیل صنعتی و ساختمانی، سینی و نردبان کابل
 • در صنایع کشاورزی، گلخانه ها، ساخت ماشین آلات، تجهیزات و ابزارها
 • در خودرو سازی، حمل و نقل
 • تولیدکنندگان داخلی و خارجی ورق گالوانیزه
 • تابلو های راهنمایی رانندگی و شهری مثل بیلبوردها
 • و کاربردهای بسیار دیگر که می توان نام برد.

قیمت ورق گالوانیزه

کارخانه های ورق سفید در ایران

در داخل کشور تولیدکنندگان زیادی هستند که این محصول را تولید و به بازار عرضه می کنند، ابعاد و ضخامت های متنوعی از این محصول با استانداردهای روز دنیا ساخته می شود که هم به صورت رول و هم به صورت شیت است. عرض های رایج و استاندارد و پرکاربرد آن ۱۲۵۰ و ۱۰۰۰ میلی متر است.  از تولیدکنندگان آن نیز می توان به کارخانه فولاد مبارکه اصفهان، هفت الماس، تاراز، شهریار تبریز، کاشان، کاوه و سمنان اشاره کرد.