قیمت تیرآهن امروز


قیمت تیرآهن امروز را می توانید هر روز به صورت آنلاین در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کرده و آن را با قیمت دیگر منابع مقایسه نمایید. برای اطلاع از قیمت تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان،قیمت تیرآهن ۱۴اصفهان امروز، کرمانشاه، فایکو و محصولات کارخانه های مختلف داخلی و تیرآهن وارداتی را در استانداردهای مختلف و در اندازه و سایزهای گوناگون اینجا در اختیار شما قرار می دهیم. برای خرید تیرآهن قیمت آن را بر اساس وزن و شاخه ۱۲ متری می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و یا صورت سفارش خود را از طریق فرم استعلام فوری قیمت سایت ارسال کرده و در کمترین زمان ممکن پیش فاکتور دریافت نمایید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۳۶۶,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر ۱,۸۱۶,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۷۴۳,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۹۱۷,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲متر ۶,۱۲۸,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متر ۷,۵۰۴,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۹,۶۱۴,۰۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن فایکو

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن فایکو
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متر ۲,۲۲۹,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متر ۲,۸۱۶,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متر ۴,۴۰۳,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن اهواز

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن اهواز
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متر ۲,۰۳۶,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متر ۲,۷۷۰,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متر ۳,۵۳۲,۰۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن کرمانشاه

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن کرمانشاه
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۷۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۴۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۳۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۲۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن یزد

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن یزد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۲ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ظفر بناب
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ماهان

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ماهان
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۸ فولاد ماهان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فولاد ماهان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۳۲ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۲۲ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ناب تبریز
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن آریان فولاد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد ۴۲۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد ۳۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد ۳۰۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد ۲۹۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۲۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد ۲۰۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد ۱۷۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد ۱۶۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد ۱۴۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد ۱۱۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ماهکار فلز اشتهارد

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ماهکار فلز اشتهارد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۰ اشتهارد ۲۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ اشتهارد ۲۰۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ اشتهارد ۱۷۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ اشتهارد ۱۶۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۴۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۳۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۷ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ترک

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن ترک
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۸ ترک ۱۲ متر ۱۴,۶۷۸,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۰ترک ۱۲ متر ۱۹,۲۶۶,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۱۲ ترک ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ ترک ۱۲ متر ۱۸,۹۴۶,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۳۶ ترک ۱۲ متر ۲۱,۸۳۶,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۴۰ ترک ۱۲ متر ۲۵,۰۴۷,۹۰۰ تومان
تیرآهن ۴۵ ترک ۱۲ متر ۲۹,۸۶۴,۹۰۰ تومان
تیرآهن ۵۰ ترک ۱۲ متر ۳۴,۶۸۰,۹۰۰ تومان
تیرآهن ۵۵ ترک ۱۲ متر ۴۱,۱۰۳,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۶۰ ترک ۱۲ متر ۴۵,۹۱۹,۰۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن روسیه

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن روسیه
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۶۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن کره

بروز‌رسانی : ۱۳ مرداد , ۱۵:۵۳

لیست قیمت تیرآهن کره
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۶۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ کره ۱۲ متر تماس بگیرید

انواع و کاربرد

تیرآهن معمولاً در ساخت‌وساز بناها، ساختمان‌ها، برج‌ها، آسمان‌خراش‌ها، پل‌ها و سازه‌هایی ازاین‌دست مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای افزایش استحکام سازه از فولاد، آهن و فلزات مختلفی استفاده می‌شود و در این میان فولاد و آهن کاربرد بیشتری دارند. از تیر فولادی در اسکلت سازه استفاده می‌شود تا استحکام آن را افزایش داده و از آن در برابر نیروهای وارده محافظت کنند.

بنابراین می‌توانید اندازه‌های مختلفی از این مقطع فولادی را در اسکلت ساختمان‌ها و سازه‌های مختلف مشاهده کنید. به‌خصوص وقتی قرار باشد سازه‌هایی بزرگ، مرتفع و مهم ساخته شوند، اشکال متنوعی از تیرآهن‌ها را نیز می‌توانید در پروژه ساختشان مشاهده نمایید.

قیمت تیرآهن امروز

کارخانه های تولیدکننده تیرآهن

در دنیا کارخانه‌های فولاد مختلف و زیادی وجود دارد که محصولات متنوعی ازجمله تیرآهن تولید می‌کنند. در ایران نیز چندین کارخانه با استانداردهای رایج و مورد تائید کشورهای مختلف، تیرآهن‌هایی با اندازه و مشخصات گوناگون می‌سازند تا نیاز صنایع داخلی به آن تأمین گردد.

همان‌طور که می‌دانید قیمت تیرآهن بر اساس نوع کارخانه سازنده و ویژگی‌هایی که آن محصول دارد، متغیر است. دلیل این امر وجود تفاوت‌هایی در روش ساخت، استاندارد محصول، خصوصیات آن، وزن و … است. به همین دلیل است که شاهد تفاوت قیمت در محصولات کارخانه‌های مختلف هستید. قیمت تیراهن به روز، در ایران معمولاً قیمت تیرآهن اصفهان بالاتر از قیمت آهن سایر کارخانه‌ها است. ذوب‌آهن اصفهان سابقه بالاتری داشته و معمولاً محصولات آن تطابق بیشتری با استانداردهای رایج دارند.

از کارخانه‌های تیرآهن دیگر می‌توان به کارخانه تیرآهن کرمانشاه، اهواز، ناب تبریز، شاهین بناب، ظفر بناب و غیره اشاره نمود.

در هر کارخانه علائم خاصی به‌صورت برجسته بر روی محصول خروجی حک می‌شود که این موجب شناسایی و تشخیص راحت‌تر می‌شود. به‌علاوه کارخانه تولیدکننده پلاک‌هایی شامل خصوصیات فنی و مشخصات محصول را به همراه آن در بسته‌بندی قرار می‌دهند.

استانداردهای رایج تیر فولادی

تیرآهن به‌طور رایج دارای سطح مقطعی با شکل I است. این نوع تیر فولادی را با نام تیرآهن معمولی می شناسند که با استانداردهای رایج اروپایی و چینم و روسی بیشتر تولید می شود.

نوعی تیرآهن دیگر نیز ساخته می‌شود که سطح مقطع آن دارای شکلی H مانند است؛ یعنی اندازه بال و جان آن با هم برابر می‌باشد. این تیرآهن سنگین‌تر از نوع معمولی آن است. به‌تبع دارای مقاومت و استحکام بالاتری نیز هست. از تیرآهن هاش بیشتر در سازه‌های عظیم، مرتفع، بزرگ، در ساخت ماشین‌آلات صنعتی بزرگ، جرثقیل‌ها، بالابرها و امثال آن استفاده می‌کنند.

چند سالی هست که تیرآهن دیگری با نام تیر لانه زنبوری یا تیرآهن مشبک نیز ساخته می‌شود که مزایای و معایب خاص خود را دارد. از تفاوت‌های بارز این نوع تیر با تیرآهن معمولی، وجود سوراخ‌هایی شش‌ضلعی در سطح جان است. این سوراخ‌ها هم باعث سبک و مقرون‌به‌صرفه شدن و هم مزایای دیگر شده است.

  • تیرآهن معمولی اروپایی- با علامت IPE نشان داده می‌شود
  • تیرآهن معمولی چین و روسی – با علامت INP نشان داده می‌شود.
  • تیرآهن هاش یا بال پهن یا تیرآهن عریض- با علامت IPB نشان داده می‌شود.
  • تیرآهن لانه زنبوری یا مشبک – با علامت CPE نشان

قیمت تیرآهن

همان‌طور که قبل‌تر نیز اشاره شد، قیمت تیرآهن به چیزهایی مثل وزن، استاندارد و مشخصات آن بستگی دارد. شهرت کارخانه سازنده نیز بر قیمت آن تأثیر دارد. برای محاسبه قیمت آهن معمولاً وزن آن را محاسبه می‌کنند تا بر اساس نرخ روز آهن و سایز فلزات، به نرخ روز آن مقطع فولادی رسید. برای محاسبه وزن تیرآهن در انواع مختلف فرمول‌هایی مشخص وجود دارد.

اما جدا از این‌که کارخانه سازنده تیرآهن کدام باشد، وزن تیرآهن چقدر باشد، خصوصیات فنی و مکانیکی محصول چه باشد، قیمت تیرآهن امروز به عوامل مختلفی مثل قیمت آهن، فولاد، قراضه، مواد اولیه، سنگ‌آهن و آهن اسفنجی، نرخ دلار و نفت و… نیز بستگی دارد.

خرید تیرآهن به نرخ کف بازار

بر اساس توضیحاتی که داده شد، قبل از خرید تیرآهن در انواع مختلف، بهتر است تا اطلاعات لازم را در مورد ان به دست آورید. تیرآهن عضو مهمی در تأمین استحکام سازه است بنابراین باید از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار بوده و به‌درستی انتخاب و مورداستفاده قرار بگیرد.