قیمت تیرآهن امروز


قیمت تیرآهن امروز را می توانید هر روز به صورت آنلاین در این صفحه از سایت آهن رسان مشاهده کرده و آن را با قیمت دیگر منابع مقایسه نمایید. برای اطلاع از قیمت تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان،قیمت تیرآهن ۱۴اصفهان امروز، کرمانشاه، فایکو و محصولات کارخانه های مختلف داخلی و تیرآهن وارداتی را در استانداردهای مختلف و در اندازه و سایزهای گوناگون اینجا در اختیار شما قرار می دهیم. برای خرید تیرآهن قیمت آن را بر اساس وزن و شاخه ۱۲ متری می توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و یا صورت سفارش خود را از طریق فرم استعلام فوری قیمت سایت ارسال کرده و در کمترین زمان ممکن پیش فاکتور دریافت نمایید.

قیمت‌ها بدون احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است

لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۳۹۴,۳۵۰ تومان
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن ۱۲ متر ۱,۸۳۴,۷۵۰ تومان
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متر ۳,۳۳۰,۱۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متر ۲,۷۸۸,۷۵۰ تومان
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۴,۶۰۵,۴۵۰ تومان
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن ۱۲متر ۴,۹۳۵,۶۵۰ تومان
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن ۱۲ متر ۵,۶۸۷,۹۵۰ تومان
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن ۱۲ متر ۶,۴۳۱,۱۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن ۱۲ متر ۸,۳۹۴,۴۰۰ تومان

لیست قیمت تیرآهن فایکو

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن فایکو
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ فایکو ۱۲ متر ۲,۱۱۰,۸۵۰ تومان
تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲ متر ۲,۵۶۸,۸۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فایکو ۱۲ متر ۳,۸۹۹,۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ فایکو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن اهواز

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن اهواز
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ اهواز ۱۲ متر ۲,۰۶۴,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۲ متر ۲,۵۶۸,۸۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اهواز ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن کرمانشاه

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن کرمانشاه
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۷۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۴۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۳۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ کرمانشاه ۱۲۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن یزد

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن یزد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۲ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ فولاد یزد احرامیان ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ظفر بناب

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ظفر بناب
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۰ ظفر بناب ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ماهان

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ماهان
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۸ فولاد ماهان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ فولاد ماهان ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۳۲ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ماهان ۱۲۲ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ناب تبریز

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ناب تبریز
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن آریان فولاد

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن آریان فولاد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۷ آریان فولاد ۴۲۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۴ آریان فولاد ۳۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد ۳۰۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۲ آریان فولاد ۲۹۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۲۶۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۲۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد ۲۰۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ آریان فولاد ۲۱۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد ۱۷۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ آریان فولاد ۱۶۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد ۱۴۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ آریان فولاد ۱۱۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن ماهکار فلز اشتهارد

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ماهکار فلز اشتهارد
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۲۰ اشتهارد ۲۵۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ اشتهارد ۲۰۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ اشتهارد ۱۷۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ اشتهارد ۱۶۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۴۵ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۳۰ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۱۷ کیلو ۱۲ متر تماس بگیرید

قیمت ها بر اساس کیلوگرم هستند.

لیست قیمت تیرآهن ترک

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن ترک
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۸ ترک ۱۲ متر ۱۴,۶۷۸,۸۵۰ تومان
تیرآهن ۱۰ترک ۱۲ متر ۲,۴۵۸,۷۰۰ تومان
تیرآهن ۱۲ ترک ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ ترک ۱۲ متر ۳۰,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۳۶ ترک ۱۲ متر ۳۰,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۴۰ ترک ۱۲ متر ۳۰,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۴۵ ترک ۱۲ متر ۳۰,۲۰۰ تومان
تیرآهن ۵۰ ترک ۱۲ متر ۲۹,۳۰۰ تومان
تیرآهن ۵۵ ترک ۱۲ متر ۳۳,۹۰۰ تومان
تیرآهن ۶۰ ترک ۱۲ متر ۳۴,۸۰۰ تومان

قیمت ها بر اساس کیلوگرم هستند.

لیست قیمت تیرآهن روسیه

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن روسیه
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۶۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۵ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ روسیه ۱۲ متر تماس بگیرید

لیست قیمت تیرآهن کره

بروز‌رسانی : ۴ آبان , ۱۶:۱۹

لیست قیمت تیرآهن کره
نام طول قیمت / شاخه
تیرآهن ۶۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۵ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۵۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۵ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۴۰ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۶ کره ۱۲ متر تماس بگیرید
تیرآهن ۳۳ کره ۱۲ متر تماس بگیرید

فهرست

انواع

کاربردها

کارخانه ها و تولیدکنندگان

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

مزیت تیرهای فولادی

انواع تیرآهن

برای آشنایی کامل با این محصول و شناخت انواع آن در اینجا رایج ترین استانداردهای ساخت تیرهای فولادی را مورد بررسی قرار می دهیم. در خصوص اهمیت و کاربرد این محصولات فولادی که جای هیچ شک و شبهه ای نیست. همه می دانیم که عضو اصلی ساخت و سازها است و بدون آن تقریبا هیچ سازه ای ساخته نمی شود. اما ساختار کلی تیرآهن چگونه است و چه خصوصیات بارزی دارد؟

این مقطع فولادی از دو قسمت تشیکل شده است: قسمت جان تیرآهن و قسمت بال های آن.

بخش میانی را جان می نامند که طول آن معمولا ۱۲ متری است. تیرهای ۶ متری نیز ساخته می شوند. جان تیرآهن وظیفه اصلی در تحمل بارهای وارد شده را به عهده دارد. ارتفاع این قسمت که یا بر حسب سانتی متر و یا بر حسب میلی متر بیان می شود در واقع همان سایز تیرآهن است. به عنوان مثال وقتی گفته می شود تیرآهن ۳۰ یا تیرآهن سایز ۳۰، منظورشان این است که ارتفاع جان آن تیرآهن ۳۰ سانتی متر است.

در دو طرف جان بال هایی موازی با زوایه ۹۰ درجه به آن متصل شده اند. در انواع و استانداردهای مختلف تیرآهن علاوه بر سایزها، نحوه اتصال بالها به جان و ضخامت آن ها نیز تاثیر به سزایی دارند.

بر این اساس رایج ترین تیرهای فولادی به صورت لیست زیر هستند:

 1. تیرآهن معمولی اروپایی- با علامت IPE نشان داده می‌شود
 2. تیرآهن معمولی چین و روسی – با علامت INP نشان داده می‌شود.
 3. تیرآهن هاش یا بال پهن یا تیرآهن عریض- با علامت IPB نشان داده می‌شود.
 4. تیرآهن لانه زنبوری یا مشبک – با علامت CPE نشان داده می شود.

تیرآهن معمولی در کل سطح مقطعی به شکل I دارد. دو استاندارد IPE و INP آن هم از نظر مشخصات فنی تفاوت هایی دارند و هم در نحوه اتصال بالها به جان و شکل ظاهری آن با هم فرق دارند. به انحانی موجود در محل اتصال بال ها و ضخامت ابتدا و انتهای بال ها در شکل زیر دقت کنید:

قیمت تیرآهن

تیرآهن اروپایی بیشترین کاربرد را در ساختمان سازی دارد. ضخامت آن در طولش ثابت است و بالها در ابتدا و انتها یکسان هستند. رایج ترین سایزهای آن بین ۱۲ تا ۳۰ است در حالی که در کارخانه ها  IPE را در اندازه ۸ تا ۶۰ نیز می سازند.

در تیرآهن INP در امتداد بال، هرچه از جان فاصله می گیرد، ضخامت بالها کم می شود.

بر اساس استانداردهای ساخت، مشخصات مهمی همچون ارتفاع، ضخامت جان، ضخامت بال ها، عرض بال ها، وزن و جنس تیراهن در پلاک هایی درج شده و به همراه محصول تولید شده ارائه می شود.

موارد ۳ و ۴ از لیست فوق را در مقالات دیگر به تفصیل توضیح داده ایم.

کاربردها

از این محصول اغلب در ساختمان سازی و به طور کلی در ساخت و سازها استفاده می شود. بر حسب نوع و وسعت پروژه می توان از انواع مختلف تیرهای فولادی استفاده کرد.  به طور رایج کاربردهای انواع تیر را در ساخت و ساز می توان به صورت زیر بیان کرد:

استفاده از تیر فولادی در کفی ستون:

برای افزایش استحکام و عمر سازه، از تیرها و میلگرد ها در کف سازی و فونداسیون استفاده می کنند. کفی ستون جایی است که ستون سازه را به کف و فونداسیون متصل می کند. کفی از صفحات فولادی ساخته می شود که در سطح آن سوراخ هایی برای اتصال پیچ ها و بست ها وجود دارد تا ستون و تیرها، نبشی و دیگر قطعات فولادی را به آن متصل کنند.ضخامت، ابعاد و استانداردهای کفی ستون در انواع مختلف متفاوت است.

از مزیت های کفی ستون راحتی در اتصال نبشی و ستون ها به آن است که هم با پیچ و مهره و مهم با جوشکاری قابل انجام می باشد.

استفاده از تیرآهن در ستون سازه:

ستون ها در هر سازه ای نقش مهمی دارند. آن ها وزن سقف را به خوبی تحمل کرده و نیروهای وارده را به کف و زمین منتقل می کنند. معمولا برای اجرای ستون از تیرآهن های بال پهن و عریض با ضخامت بالا استفاده می شود که دارای میزان مقاومت و استحکام بالایی هستند. در برخی ساختمان ها نیز می توان از تیرآهن های معمولی در ساخت ستون استفاده کرد.

احتمالا در ساختمان های چند طبقه نیمه تمام ستون های بیرون زده از سقف را دیده اید که برای جوشکاری ستون طبقات بالا مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده به عنوان شاه تیر یا تیر اصلی:

شاه تیرها نقش بسیار مهمی در سازه دارند. آن ها از تیرک های میانی پشتیبانی کرده و آن ها را نگه می دارند. شاه تیر را به ستون متصل می کنند تا نیروهای وارد شده را از طریق ستون به فونداسیون منتقل کند.

استفاده به عنوان تیرک میانی:

در اسکلت ساختمان ها و سازه های فولادی از تیرآهن های زیادی در سایز و استانداردهای مختلف استفاده می شود. تیرک ها در واقع تیرآهن های کوچ هستند که هم از ستون ها و هم از شاه تیر ها کوچک تر می باشند. تیرک ها را در بالا و پایین تیرآهن ها قرار می دهند تا به آن ها در تحمل وزن سازه کمک کنند.

وظیفه تیرک های میانی این است که درون هم قفل می شوند تا بتوانند فشار و نیروی زیادی را تحمل کرده و آن ها به صورت عمودی به شاه تیر و ستون ها منتقل کنند.

استفاده در ساخت خرپا:

خرپا سازه ای فولادی است که در اسکلت ساختمان ها و سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. خرپا دارای هندسه مثلثی شکل است و برای ساخت آن می توان از میلگرد نیز استفاده کرد.

قیمت تیرآهن

این سازه صلب مثلثی که برای ایجاد مقاومت در برابر بارهای خارجی استفاده می شود، انواع و استانداردهای مختلفی دارد و در قسمتهای مختلفی مثل سقف ساختمان های صنعتی یک طبقه، سقف های با ارتفاع بلند، سقف ساختمان های چندطبقه استفاده می شوند.

تیرآهن مقطع فولادی مهمی برای ساخت انواع خرپا است تا آن را در سقف انبارها و سوله ها و سازه های دیگر مثل پل ها استفاده کرد.

استفاده به عنوان تیر باریک کرومیت:

این محصولات در واقع تیرهای فولادی هستند که از تیرک ها نیز باریک تر می باشند. البته طول به مراتب بیشتری نسبت به تیرک ها دارند. این موضوع سبب شده تا به تیرهای باریک کرومیت، تیرک باریک نیز گفته شود. در این مقاطع یک سطح نشیمن گاه وجود دارد که برای جا دادن در روی تیر اصلی تعبیه شده است.

از کاربردهای دیگر تیرآهن ها می توان به استفاده از آن در ساخت ستون، تیر کلاف و اسکلت سازه اشاره کرد.

کارخانه ها و تولیدکنندگان

در دنیا کارخانه‌های فولاد مختلف و زیادی وجود دارد که محصولات متنوعی ازجمله تیرآهن تولید می‌کنند. در ایران نیز چندین کارخانه با استانداردهای رایج و مورد تائید کشورهای مختلف، تیرآهن‌هایی با اندازه و مشخصات گوناگون می‌سازند تا نیاز صنایع داخلی به آن تأمین گردد.

همان‌طور که می‌دانید قیمت تیرآهن بر اساس نوع کارخانه سازنده و ویژگی‌هایی که آن محصول دارد، متغیر است. دلیل این امر وجود تفاوت‌هایی در روش ساخت، استاندارد محصول، خصوصیات آن، وزن و … است. به همین دلیل است که شاهد تفاوت قیمت در محصولات کارخانه‌های مختلف هستید.

در هر کارخانه علائم خاصی به‌صورت برجسته بر روی محصول خروجی حک می‌شود که این موجب شناسایی و تشخیص راحت‌تر می‌شود. به‌علاوه کارخانه تولیدکننده پلاک‌هایی شامل خصوصیات فنی و مشخصات محصول را به همراه آن در بسته‌بندی قرار می‌دهند.

از آنجا که این محصول مهم و کاربردی است، تولیدکنندگان تیرآهن زیادی در ایران فعالیت می کنند. معروف ترین کارخانه که حتما نام آن به گوشتان خورده است نیز ذوب آهن اصفهان است که انواع تیر آهن در سایز و استاندارد مختلف می سازد. علاوه بر آن کارخانه های کرمانشاه، یزد، اهواز، ساری، تبریز، بناب، آریان فولاد، ماهکار و غیره نیز تولیدکنندگان تیرآهن هستند. ذوب‌آهن اصفهان سابقه بالاتری داشته و معمولاً محصولات آن تطابق بیشتری با استانداردهای رایج دارند. در ادامه جدول استاندارد و وزنی تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان را می بینید:

شماره تیرآهن ابعاد و رواداری ها بر حسب میلی متر وزن
ارتفاع عرض بال ضخامت جان ضخامت بال شعاع انحنای گوشه ها وزن یک متر  کیلوگرم رواداری
مقدار اسمی رواداری مقدار اسمی

 

رواداری مقدار اسمی رواداری مقدار اسمی رواداری شاخه بسته یا محموله
۱۲ ۱۲۰ ۳+

۲-

۶۴ ۴+

۱-

۴.۴ ۰.۷+

۰.۷-

۶.۳ ۱.۵+

۰.۵-

۷ ۱۰.۴ ۶+

۶-

۴+

۴-

۱۴ ۱۴۰ ۷۳ ۴.۷ ۶.۹ ۲+

۱-

۷ ۱۲.۹
۱۶ ۱۶۰ ۸۲ ۵.۰ ۷.۴ ۹ ۱۵.۸
۱۸ ۱۸۰ ۹۱ ۵.۳ ۸.۰ ۹ ۱۸.۸
۲۰ ۲۰۰ ۴+

۲-

۱۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۱۲ ۲۲.۴
۲۲ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵.۹ ۹.۲ ۱۲ ۲۶.۲
۲۴ ۲۴۰ ۱۲۰ ۴+

۲-

۶.۲ ۹.۸ ۱۵ ۳۰.۷
۲۷ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۲.۵+

۱.۵-

۱۵ ۳۶.۱
۳۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷.۱ ۱-

۱+

۱۰.۷ ۱۵ ۴۲.۲

قیمت تیرآهن در بازار یکی از مهم ترین موضوعات است. این محصول مصرف بالایی در صنعت ساخت و ساز دارد و در ادامه در مورد موضوع هزینه های تامین آن صحبت می کنیم.

برای دیدن ویدئوها و فیلم های جالب در این زمینه می توانید کانال آپارت آهن رسان را دنبال کنید.

برای دنلود فایل pdf این مقاله اینجا کلیک کنید.

قیمت تیرآهن امروز

مزیت تیرهای فولادی

تیرآهن ها در هر مدل یا استانداردی که باشند دارای مزایایی هستند که به محبوبیت بیشتر آن ها منجر شده است. توجه کنید که ساخت سازه های بلند و مرتفع، سازه های بزرگ و عظیم و ساختمان های چند منظوره و لوکس، سازه هایی با عمر طولانی و مقاوم در برابر انواع مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی، تنها با کمک مقاطع فلزی و فولادی همچون تیرآهن امکان پذیر است. با این اوصاف می توان گفت تیرهای فولادی باعث می شوند تا

 • مقاومت سازه افزایش چشمگیری داشته باشد.
 • استفاده از آهن آلات را در سازه ها کاهش می دهد.
 • ساخت و ساز را سرعت می بخشد.
 • به سرعت قابل اجرا است.
 • در ارتفاعات بالا کاربرد راحتی دارد.
 • پس از پایان یافتن سازه، همچنان می توان آن را توسعه داد.
 • چندین قطعه در سازه فولادی را می توان به هم متصل کرد.
 • در بازار قطعات و اجزای پیش ساخته از آن وجود دارد.

قیمت تیرآهن

عوامل موثر بر قیمت تیرآهن

گاهی میزان عرضه و تقاضا در بازار دچار نوسان می شود. این مورد نیز بر قیمت تیرآهن ۱۶ تاثیر می گذارد. به علاوه قیمت شمش فولادی، ذغال سنگ، سوخت و حامل های انرژی نیز بر قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز تاثیر می گذارند.

همان‌طور که قبل‌تر نیز اشاره شد، قیمت تیرآهن به چیزهایی مثل وزن، استاندارد و مشخصات آن بستگی دارد. شهرت کارخانه سازنده نیز بر قیمت آن تأثیر دارد. برای محاسبه قیمت آهن معمولاً وزن آن را محاسبه می‌کنند تا بر اساس نرخ روز آهن و سایز فلزات، به نرخ روز آن مقطع فولادی رسید. برای محاسبه وزن تیرآهن در انواع مختلف فرمول‌هایی مشخص وجود دارد.

اما جدا از این‌که کارخانه سازنده تیرآهن کدام باشد، وزن تیرآهن چقدر باشد، خصوصیات فنی و مکانیکی محصول چه باشد، قیمت تیرآهن امروز به عوامل مختلفی مثل قیمت آهن، فولاد، قراضه، مواد اولیه، سنگ‌آهن و آهن اسفنجی، نرخ دلار و نفت و… نیز بستگی دارد.

لازم است بدانید برای محاسبه قیمت تیرآهن ۱۸ اصفهان باید وزن آن را محاسبه کرد. این مورد با فرمول هایی انجام می شود و بر اساس جنس و استاندارد آن فرق می کند.

خرید تیرآهن به نرخ کف بازار

بر اساس توضیحاتی که داده شد، قبل از خرید تیرآهن در انواع مختلف، بهتر است تا اطلاعات لازم را در مورد ان به دست آورید. تیرآهن عضو مهمی در تأمین استحکام سازه است بنابراین باید از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار بوده و به‌درستی انتخاب و مورداستفاده قرار بگیرد. اگر می خواهید در مورد قیمت تیرآهن ۱۶ اصفهان و یا قیمت تیرآهن ۱۴ اهواز به روز باشید با ما تماس بگیرید و یا از طریق سایت به صورت آنلاین استعلام فوری بگیرید.

برای خرید این محصول از کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در هر سایز و مشخصاتی، کارشناسان ما مشاوره کامل ارائه داده و در تمام مراحل سفارش تا خرید و تحویل بار در کنار شما خواهند بود.