جدول اشتال تیرآهن

راهنمای جدول اشتال تیرآهن
در جدول اشتال اطلاعات مشخصه‌هایی همچون ارتفاع جان تیرآهن (H)، عرض بال (B)، ضخامت بال (T) و ضخامت جان (S) همیشه ذکر می‌شوند و این موارد از جمله مواردی هستند که در زمان خرید تیرآهن حتماً باید موردتوجه قرار گیرند. با استفاده از این جدول می‌توان مدل‌ها و نمونه‌های متفاوتی از تیرآهن را مشاهده و بر اساس نیاز به خرید آهن آلات سازه سفارش خود را ثبت کرد.

یکی از ابزارهای کاربردی برای مهندسان عمران، استفاده از جدول اشتال تیرآهن است. برای هر نوع تیرآهن موجود در بازار یک جدول اشتال به صورت جداگانه وجود دارد که به مهندسان کمک می‌کند برای برآورد محاسبات خود، از این جدول استفاده کنند. در ادامه این مقاله، علاوه بر مشاهده جدول اشتال تیرآهن IPE، جدول اشتال تیرآهن IPB، تیرآهن INP و CPE را می‌توانید ببینید؛ پس تا انتهای این مقاله از آهن رسان با ما همراه باشید. برای اطلاع از قیمت آهن امروز می‌توانید به سایت آهن رسان مراجعه کنید.

جدول اشتال تیرآهن چیست؟

تیرآهن‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع فولادی نقش مهمی در ساختمان‌سازی و حتی بسیاری از صنایع دارند؛ از همین رو قیمت تیرآهن برای بسیاری از افراد اهمیت دارد. علاوه بر این، اطلاع از جدول اشتال تیرآهن می‎تواند کمک کند که افراد بتوانند برای محاسبات این محصول از آن استفاده کنند. جدول اشتال تیرآهن، توسط خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه ایجاد شد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن را می‌توان مشاهده کرد. علاوه‌بر این، کاربرد جدول اشتال تیرآهن، برآورده مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد، طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه‌های مختلف است. برای محاسبه وزن تیرآهن، فرمول محاسبه وزن تیرآهن در زیر اورده شده است:

فرمول تیرآهن به متر × وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن تیرآهن IPE

با مراجعه به جدول محاسبه وزن تیرآهن، می‌توانید برای سازه موردنظر، بهترین و مناسب‌ترین وزن تیرآهن را انتخاب کنید.

اگر برای خرید تیرآهن یا سایر مقاطع فولادی دیگر محدودیت در بودجه دارید، می‌توانید این محصولات را از مجموعه آهن رسان به صورت اقساطی و چکی خریداری کنید. خوشبختانه، خرید آهن آلات با چک، از جمله امکاناتی است که مجموعه آهن رسان در اختیار مشتریان خود قرار داده است.

راهنمای حروف جدول اشتال تیرآهن

در جدول تیرآهن تعدادی حروف در نظر گرفته شده که هر یک از آن‌ها نشان دهنده ویژگی خاصی در تیرآهن شما هستند. برای اینکه درک بهتری از این جدول داشته باشید، بهتر است با این حروف آشنا شوید.

 • h: حرف h در جدول اشتال تیرآهن نشان دهنده ارتفاع جان تیرآهن است.
 • s: نشان دهنده ضخامت جان تیرآهن است.
 • c: ضخامت بال تیرآهن به علاوه انحنای داخلی را نشان می‌دهد.
 • A: محیط سطح مقطع تیرآهن را نشان می‌دهد.
 • Jx: ممان اینرسی محور x تیرآهن را نشان می‌دهد.
 • Ix: شعاع چرخش در محور x را نشان میدهد. به این ویژگی ژیراسیون نیز می‌گویند.
 • Wy: مدول مقطع محور Y است.
 • A1: مساحت سطح مقطع تیرآهن است.
 • b: عرض بال تیرآهن را نشان می‌دهد.
 • r: این حرف نشان دهنده شعاع انحنا داخل جان به بال است.
 • h-2c: ارتفاع جان و ضخامت بال‌های تیرآهن است.
 • G: وزن هر متر تیرآهن است.
 • Wx: مدول مقطع محور x است.
 • Jy: ممان اینرسی محور Y است.
IPB h
mm
b
mm
s=r1
mm
t
mm
r2
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
rT
mm
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۶ ۱۰ ۱۲ ۲۲ ۵۶ ۲۶ ۲۰.۴ ۴۵۰ ۸۹.۹ ۴.۱۶ ۱۶۷ ۳۳.۵ ۲.۵۳ ۲۷.۸
۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۶.۵ ۱۱ ۱۲ ۲۳ ۷۴ ۳۴ ۲۶.۷ ۸۶۴ ۱۴۴ ۵.۰۴ ۳۱۸ ۵۲.۹ ۳.۰۶ ۳۳.۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۱۴۰ ۷ ۱۲ ۱۲ ۲۴ ۹۲ ۴۳ ۳۳.۷ ۱۵۱۰ ۲۱۶ ۵.۹۳ ۵۵۰ ۷۸.۵ ۳.۵۸ ۳۸.۹
۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰ ۸ ۱۳ ۱۵ ۲۸ ۱۰۴ ۵۴.۳ ۴۲.۶ ۲۴۹۰ ۳۱۱ ۶.۷۸ ۸۸۹ ۱۱۱ ۴.۰۵ ۴۴.۴
۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۸.۵ ۱۴ ۱۵ ۲۹ ۱۲۲ ۶۵.۳ ۵۱.۲ ۳۸۳۰ ۴۲۶ ۷.۶۶ ۱۳۶۰ ۱۵۱ ۴.۵۷ ۴۹.۹
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۹ ۱۵ ۱۸ ۳۳ ۱۳۴ ۷۸.۱ ۶۱.۳ ۵۷۰۰ ۵۷۰ ۸.۵۴ ۲۰۰۰ ۲۰۰ ۵.۰۷ ۵۵.۵
۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۹.۵ ۱۶ ۱۸ ۳۴ ۱۵۲ ۹۱ ۷۱.۵ ۸۰۹۰ ۷۳۶ ۹.۴۳ ۲۸۴۰ ۲۵۸ ۵.۵۹ ۶۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰ ۱۷ ۲۱ ۳۸ ۱۶۴ ۱۰۶ ۸۳.۲ ۱۱۲۶۰ ۹۳۸ ۱۰.۳ ۳۹۲۰ ۳۲۷ ۶.۰۸ ۶۶.۶
۲۶۰ ۲۶۰ ۲۶۰ ۱۰ ۱۷.۵ ۲۴ ۴۱.۵ ۱۷۷ ۱۱۸ ۹۳ ۱۴۹۲۰ ۱۱۵۰ ۱۱.۲ ۵۱۳۰ ۳۹۵ ۶.۵۸ ۷۲.۲
۲۸۰ ۲۸۰ ۲۸۰ ۱۰.۵ ۱۸ ۲۴ ۴۲ ۱۹۶ ۱۳۱ ۱۰۳ ۱۹۲۷۰ ۱۳۸۰ ۱۲.۱ ۶۵۹۰ ۴۷۱ ۷.۰۹ ۷۷.۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۶ ۲۰۸ ۱۴۹ ۱۱۷ ۲۵۱۷۰ ۱۶۸۰ ۱۳ ۸۵۶۰ ۵۷۱ ۷.۵۸ ۸۳.۲
۳۲۰ ۳۲۰ ۳۰۰ ۱۱.۵ ۲۰.۵ ۲۷ ۴۷.۵ ۲۲۵ ۱۶۱ ۱۲۷ ۳۰۸۲۰ ۱۹۳۰ ۱۳.۸ ۹۲۴۰ ۶۱۶ ۷.۵۷ ۸۳.۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۳۰۰ ۱۲ ۲۱.۵ ۲۷ ۴۸.۵ ۲۴۳ ۱۷۱ ۱۳۴ ۳۶۶۶۰ ۲۱۶۰ ۱۴.۶ ۹۶۹۰ ۶۴۶ ۷.۵۳ ۸۲.۹
۳۶۰ ۳۶۰ ۳۰۰ ۱۲.۵ ۲۲.۵ ۲۷ ۴۹.۵ ۲۶۱ ۱۸۱ ۱۴۲ ۴۳۱۹۰ ۲۴۰۰ ۱۵.۵ ۱۰۱۴۰ ۶۷۶ ۷.۴۹ ۸۲.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۱۳.۵ ۲۴ ۲۷ ۵۱ ۲۹۸ ۱۹۸ ۱۵۵ ۵۷۶۸۰ ۲۸۸۰ ۱۷.۱ ۱۰۸۲۰ ۷۲۱ ۷.۴ ۸۲.۳
۴۵۰ ۴۵۰ ۳۰۰ ۱۴ ۲۶ ۲۷ ۵۳ ۳۴۴ ۲۱۸ ۱۷۱ ۷۹۸۹۰ ۳۵۵۰ ۱۹.۱ ۱۱۷۲۰ ۷۸۱ ۷.۳۳ ۸۱.۹
۵۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۱۴.۵ ۲۸ ۲۷ ۵۵ ۳۹۰ ۲۳۹ ۱۸۷ ۱۰۷۲۰۰ ۴۲۹۰ ۲۱.۲ ۱۲۶۲۰ ۸۴۲ ۷.۲۷ ۸۱.۶
۵۵۰ ۵۵۰ ۳۰۰ ۱۵ ۲۹ ۲۷ ۵۶ ۴۳۸ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۶۷۰۰ ۴۹۷۰ ۲۳.۲ ۱۳۰۸۰ ۸۷۲ ۷.۱۷ ۸۱.۱
۶۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۱۵.۵ ۳۰ ۲۷ ۵۷ ۴۸۶ ۲۷۰ ۲۱۲ ۱۷۱۰۰۰ ۵۷۰۰ ۲۵.۲ ۱۳۵۳۰ ۹۰۲ ۷.۰۸ ۸۰.۷
۶۵۰ ۶۵۰ ۳۰۰ ۱۶ ۳۱ ۲۷ ۵۸ ۵۳۴ ۲۸۶ ۲۲۵ ۲۱۰۶۰۰ ۶۴۸۰ ۲۷.۱ ۱۳۹۸۰ ۹۳۲ ۶.۹۹ ۸۰.۲
۷۰۰ ۷۰۰ ۳۰۰ ۱۷ ۳۲ ۲۷ ۵۹ ۵۸۲ ۳۰۶ ۲۴۱ ۲۵۶۹۰۰ ۷۳۴۰ ۲۹ ۱۴۴۴۰ ۹۶۳ ۶.۸۷ ۷۹.۶
۸۰۰ ۸۰۰ ۳۰۰ ۱۷.۵ ۳۳ ۳۰ ۶۳ ۶۷۴ ۳۳۴ ۲۶۲ ۳۵۹۱۰۰ ۸۹۸۰ ۳۲.۸ ۱۴۹۰۰ ۹۹۴ ۶.۶۸ ۷۸.۷
۹۰۰ ۹۰۰ ۳۰۰ ۱۸.۵ ۳۵ ۳۰ ۶۵ ۷۷۰ ۳۷۱ ۲۹۱ ۴۹۴۱۰۰ ۱۰۹۸۰ ۳۶.۵ ۱۵۸۲۰ ۱۰۵۰ ۶.۵۳ ۷۷.۹
۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰ ۱۹ ۳۶ ۳۰ ۶۶ ۸۶۸ ۴۰۰ ۳۱۴ ۶۴۴۷۰۰ ۱۲۸۹۰ ۴۰.۱ ۱۶۲۸۰ ۱۰۹۰ ۶.۳۸ ۷۷
 • Iy: ژیراسیون محور y است.
 • RT: شعاع تنش است.
  ورق برنجی چیست؟

جدول اشتال تیرآهن IPB

جدول آنلاین اشتال تیرآهن IPB یا همان تیرآهن‌های H شکل، به دلیل مقاومت کششی بالا و بال‌های پهن در ساختمان‌سازی، کاربردهای گسترده‌ای دارند، به همین اطلاع اطلاع از جدول اشتال این محصولات به مهندسان کمک زیادی خواهد کرد.

جدول اشتال تیرآهن INP

این تیرآهن‌های موجود در بازار با استاندارد کشور چین و روسیه تولید می شوند. جدول تیرآهن INP را در زیر مشاهده می‌کنید:

INP h
mm
b
mm
s=r1
mm
t
mm
r2
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
JY
cm4
wv
cm3
iv
cm
a1
mm
rT
mm
۸۰ ۸۰ ۴۲ ۳.۹ ۵.۹ ۲.۳ ۱۰.۵ ۵۹ ۷.۵۷ ۵.۹۴ ۷۷.۸ ۱۹.۵ ۳.۲ ۶.۲۹ ۳ ۰.۹۱ ۶۲ ۱۱.۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۴.۵ ۶.۸ ۲.۷ ۱۲.۵ ۷۵ ۱۰.۶ ۸.۳۴ ۱۷۱ ۳۴.۲ ۴.۰۱ ۱۲.۲ ۴.۸۸ ۱.۰۷ ۷۸ ۱۳.۳
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۸ ۵.۱ ۷.۷ ۳.۱ ۱۴ ۹۲ ۱۴.۲ ۱۱.۱ ۳۲۸ ۵۴.۷ ۴.۸۱ ۲۱.۵ ۷.۴۱ ۱.۲۳ ۹۴ ۱۵.۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۶ ۵.۷ ۸.۶ ۳.۴ ۱۵.۵ ۱۰۹ ۱۸.۲ ۱۴.۳ ۵۷۳ ۸۱.۹ ۵.۶۱ ۳۵.۲ ۱۰.۷ ۱.۴ ۱۰۸ ۱۷.۴
۱۶۰ ۱۶۰ ۷۴ ۶.۳ ۹.۵ ۳.۸ ۱۷.۵ ۱۲۵ ۲۲.۸ ۱۷.۹ ۹۳۵ ۱۱۷ ۶.۴ ۵۴.۷ ۱۴.۸ ۱.۵۵ ۱۲۴ ۱۹.۵
۱۸۰ ۱۸۰ ۸۲ ۶.۹ ۱۰.۴ ۴.۱ ۱۹ ۱۴۲ ۲۷.۹ ۲۱.۹ ۱۴۵۰ ۱۶۱ ۷.۲ ۸۱.۳ ۱۹.۸ ۱.۷۱ ۱۴۰ ۲۱.۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷.۵ ۱۱.۳ ۴.۵ ۲۰.۵ ۱۵۹ ۳۳.۴ ۲۶.۲ ۲۱۴۰ ۲۱۴ ۸ ۱۱۷ ۲۶ ۱.۸۷ ۱۵۶ ۲۳.۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۹۸ ۸.۱ ۱۲.۲ ۴.۹ ۲۲ ۱۷۶ ۳۹.۵ ۳۱.۱ ۳۰۶۰ ۲۷۸ ۸.۸ ۱۶۲ ۳۳.۱ ۲.۰۲ ۱۷۲ ۲۵.۷
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰۶ ۸.۷ ۱۳.۱ ۵.۲ ۲۴ ۱۹۲ ۴۶.۱ ۳۶.۲ ۴۲۵۰ ۳۵۴ ۹.۵۹ ۲۲۱ ۴۱.۷ ۲.۲ ۱۸۸ ۲۷.۸
۲۶۰ ۲۶۰ ۱۱۳ ۹.۴ ۱۴.۱ ۵.۶ ۲۶ ۲۰۸ ۵۳.۳ ۴۱.۹ ۵۷۴۰ ۴۴۲ ۱۰.۴ ۲۸۸ ۵۱ ۲.۳۲ ۲۰۲ ۲۹.۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۱۱۹ ۱۰.۱ ۱۵.۲ ۶.۱ ۲۷.۵ ۲۲۵ ۶۱ ۴۷.۹ ۷۵۹۰ ۵۴۲ ۱۱.۱ ۳۶۴ ۶۱.۲ ۲.۴۵ ۲۱۸ ۳۱.۱
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۲۵ ۱۰.۸ ۱۶.۲ ۶.۵ ۲۹.۵ ۲۴۱ ۶۹ ۵۴.۲ ۹۸۰۰ ۶۵۳ ۱۱.۹ ۴۵۱ ۷۲.۲ ۲.۵۶ ۲۳۴ ۳۲.۶
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۳۱ ۱۱.۵ ۱۷.۳ ۶.۹ ۳۱ ۲۵۸ ۷۷.۷ ۶۱ ۱۲۵۱۰ ۷۸۲ ۱۲.۷ ۵۵۵ ۸۴.۷ ۲.۶۷ ۲۴۸ ۳۴.۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۱۳۷ ۱۲.۲ ۱۸.۳ ۷.۳ ۳۳ ۲۷۴ ۸۶.۷ ۶۸ ۱۵۷۰۰ ۹۲۳ ۱۳.۵ ۶۷۴ ۹۸.۴ ۲.۸ ۲۶۴ ۳۵.۶
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۴۳ ۱۳ ۱۹.۵ ۷.۸ ۳۵ ۲۹۰ ۹۷ ۷۶.۱ ۱۹۶۱۰ ۱۰۹۰ ۱۴.۲ ۸۱۸ ۱۱۴ ۲.۹ ۲۷۸ ۳۷.۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۴۹ ۱۳.۷ ۲۰.۵ ۸.۲ ۳۷ ۳۰۶ ۱۰۷ ۸۴ ۲۴۰۱۰ ۱۲۶۰ ۱۵ ۹۷۵ ۱۳۱ ۳.۰۲ ۲۹۴ ۳۸.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۵۵ ۱۴.۴ ۲۱.۶ ۸.۶ ۳۸.۵ ۳۲۳ ۱۱۸ ۹۲.۴ ۲۹۲۱۰ ۱۴۶۰ ۱۵.۷ ۱۱۶۰ ۱۴۹ ۳.۱۳ ۳۰۸ ۴۰.۲
۴۲۵ ۴۲۵ ۱۶۳ ۱۵.۳ ۲۳ ۹.۲ ۴۱ ۳۴۳ ۱۳۲ ۱۰۴ ۳۶۹۷۰ ۱۷۴۰ ۱۶.۷ ۱۴۴۰ ۱۷۶ ۳.۳ ۳۲۸ ۴۲.۲
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۷۰ ۱۶.۲ ۲۴.۳ ۹.۷ ۴۳.۵ ۳۶۳ ۱۴۷ ۱۱۵ ۴۵۸۵۰ ۲۰۴۰ ۱۷.۷ ۱۷۳۰ ۲۰۳ ۳.۴۳ ۳۴۸ ۴۴
۴۷۵ ۴۷۵ ۱۷۸ ۱۷.۱ ۲۵.۶ ۱۰.۳ ۴۵.۵ ۳۸۴ ۱۶۳ ۱۲۸ ۵۶۴۸۰ ۲۳۸۰ ۱۸.۶ ۲۰۹۰ ۲۳۵ ۳.۶ ۳۶۶ ۴۶
۵۰۰ ۵۰۰ ۱۸۵ ۱۸ ۲۷ ۱۰.۸ ۴۸ ۴۰۴ ۱۷۹ ۱۴۱ ۶۸۷۴۰ ۲۷۵۰ ۱۹.۶ ۲۴۸۰ ۲۶۸ ۳.۷۲ ۳۸۴ ۴۷.۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۰۰ ۱۹ ۳۰ ۱۱.۹ ۵۲.۵ ۴۴۵ ۲۱۲ ۱۶۶ ۹۹۱۸۰ ۳۶۱۰ ۲۱.۶ ۳۴۹۰ ۳۴۹ ۴.۰۲ ۴۲۴ ۵۱.۸
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۱۵ ۲۱.۶ ۳۲.۴ ۱۳ ۵۷.۵ ۴۸۵ ۲۵۴ ۱۹۹ ۱۳۹۰۰۰ ۴۶۳۰ ۲۳.۶ ۴۶۷۰ ۴۳۴ ۴.۳ ۴۶۰ ۵۵.۴
  تیرآهن لانه زنبوری چیست؟

جدول اشتال تیرآهن IPE

این تیرآهن‌ها، نوعی تیرآهن I  شکل هستند که با استاندارد کشور ایران تولید می‌شوند. جدول اشتال این نوع تیرآهن در زیر آورده شده است:

 IPE  h
mm
b
mm
s
mm
t
mm
r
mm
c
mm
h-2c
mm
A
cm2
G
kg/m
Jx
cm4
Wx
cm3
ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
iy
cm
a1
mm
rT
mm
۸۰ ۸۰ ۴۶ ۳.۸ ۵.۲ ۵ ۱۰.۲ ۵۹ ۷.۶۴ ۶ ۸۰.۱ ۲۰ ۳.۲۴ ۸.۴۹ ۳.۶۹ ۱.۰۵ ۶۳ ۱۲.۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴.۱ ۵.۷ ۷ ۱۲.۷ ۷۴ ۱۰.۳ ۸.۱ ۱۷۱ ۳۴.۲ ۴.۰۷ ۱۵.۹ ۵.۷۹ ۱.۲۴ ۷۹ ۱۴.۶
۱۲۰ ۱۲۰ ۶۴ ۴.۴ ۶.۳ ۷ ۱۳.۳ ۹۳ ۱۳.۲ ۱۰.۴ ۳۱۸ ۵۳ ۴.۹ ۲۷.۷ ۸.۶۵ ۱.۴۵ ۹۶ ۱۶.۹
۱۴۰ ۱۴۰ ۷۳ ۴.۷ ۶.۹ ۷ ۱۳.۹ ۱۱۲ ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۵۴۱ ۷۷.۳ ۵.۷۴ ۴۴.۹ ۱۲.۳ ۱.۶۵ ۱۱۲ ۱۹.۳
۱۶۰ ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷.۴ ۹ ۱۶.۴ ۱۲۷ ۲۰.۱ ۱۵.۸ ۸۶۹ ۱۰۹ ۶.۵۸ ۶۸.۳ ۱۶.۷ ۱.۸۴ ۱۲۹ ۲۱.۷
۱۸۰ ۱۸۰ ۹۱ ۵.۳ ۸ ۹ ۱۷ ۱۴۶ ۲۳.۹ ۱۸.۸ ۱۳۲۰ ۱۴۶ ۷.۴۲ ۱۰۱ ۲۲.۲ ۲.۰۶ ۱۴۵ ۲۴
۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۱۲ ۲۰.۵ ۱۵۹ ۲۸.۵ ۲۲.۴ ۱۹۴۰ ۱۹۴ ۸.۲۶ ۱۴۲ ۲۸.۵ ۲.۲۴ ۱۶۲ ۲۶.۴
۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵.۹ ۹.۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۷۷ ۳۳.۴ ۲۶.۲ ۲۷۷۰ ۲۵۲ ۹.۱۱ ۲۰۵ ۳۷.۳ ۲.۴۸ ۱۷۹ ۲۹.۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۲۰ ۶.۲ ۹.۸ ۱۵ ۲۴.۸ ۱۹۰ ۳۹.۱ ۳۰.۷ ۳۸۹۰ ۳۲۴ ۹.۹۷ ۲۸۴ ۴۷.۳ ۲.۶ ۱۹۶ ۳۱.۸
۲۷۰ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۱۵ ۲۵.۲ ۲۱۹ ۴۵.۹ ۳۶.۱ ۵۷۹۰ ۴۲۹ ۱۱.۲ ۴۲۰ ۶۲.۲ ۳.۰۲ ۲۲۰ ۳۵.۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۱۵ ۲۵.۷ ۲۴۸ ۵۳.۸ ۴۲.۲ ۸۳۶۰ ۵۵۷ ۱۲.۵ ۶۰۴ ۸۰.۵ ۳.۳۵ ۲۴۵ ۳۹.۵
۳۳۰ ۳۳۰ ۱۶۰ ۷.۵ ۱۱.۵ ۱۸ ۲۹.۵ ۲۷۱ ۶۲.۶ ۴۹.۱ ۱۱۷۷۰ ۷۱۳ ۱۳.۷ ۷۸۸ ۹۸.۵ ۳.۵۵ ۲۷۰ ۴۲.۱
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۷۰ ۸ ۱۲.۷ ۱۸ ۳۰.۷ ۲۹۸ ۷۲.۷ ۵۷.۱ ۱۶۲۷۰ ۹۰۴ ۱۵ ۱۰۴۰ ۱۲۳ ۳.۷۹ ۲۹۴ ۴۴.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۸۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۲۱ ۳۴.۵ ۳۳۱ ۸۴.۵ ۶۶.۳ ۲۳۱۳۰ ۱۱۶۰ ۱۶.۵ ۱۳۲۰ ۱۴۶ ۳.۹۵ ۳۲۶ ۴۷.۱
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۹۰ ۹.۴ ۱۴.۶ ۲۱ ۳۵.۶ ۳۷۸ ۹۸.۸ ۷۷.۶ ۳۳۷۴۰ ۱۵۰۰ ۱۸.۵ ۱۶۸۰ ۱۷۶ ۴.۱۲ ۳۶۵ ۴۹.۴
۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۲۱ ۳۷ ۴۲۶ ۱۱۶ ۹۰.۷ ۴۸۲۰۰ ۱۹۳۰ ۲۰.۴ ۲۱۴۰ ۲۱۴ ۴.۳۱ ۴۰۴ ۵۱.۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۱۰ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۲۴ ۴۱.۲ ۴۶۷ ۱۳۴ ۱۰۶ ۶۷۱۲۰ ۲۴۴۰ ۲۲.۳ ۲۶۷۰ ۲۵۴ ۴.۴۵ ۴۴۲ ۵۴
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۲۰ ۱۲ ۱۹ ۲۴ ۴۳ ۵۱۴ ۱۵۶ ۱۲۲ ۹۲۰۸۰ ۳۰۷۰ ۲۴.۳ ۳۳۹۰ ۳۰۸ ۴.۶۶ ۴۸۱ ۵۶.۵

 

جدول اشتال تیرآهن CPE

 

Cast IPE h
mm
H
mm
s
mm
t
mm
Fa
cm2
G
kg/m
(per 1.5h)
Ixa
cm4
Wxa
cm3
Fb
cm2
IXb
cm4
w?b
cm3
۱۲۰ ۸۰ ۱۲۰ ۳.۸ ۵.۲ ۹.۱۶ ۰.۷۱۸ ۲۰۶ ۳۴.۳ ۶.۱۲ ۱۸۹ ۳۱.۶
۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۴.۱ ۵.۷ ۱۲.۴ ۱.۲۱ ۴۳۷ ۵۸.۲ ۸.۲۵ ۴۰۳ ۵۳.۷
۱۸۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۴.۴ ۶.۳ ۱۵.۸ ۱.۸۶ ۸۰۹ ۸۹.۹ ۱۰.۶ ۷۴۶ ۸۲.۸
۲۱۰ ۱۴۰ ۲۱۰ ۴.۷ ۶.۹ ۱۹.۷ ۲.۷ ۱۳۷۰ ۱۳۱ ۱۳.۱ ۱۲۷۰ ۱۲۱
۲۴۰ ۱۶۰ ۲۴۰ ۵ ۷.۴ ۲۴.۱ ۳.۷۸ ۲۲۰۰ ۱۸۴ ۱۶.۱ ۲۰۳۰ ۱۶۹
۲۷۰ ۱۸۰ ۲۷۰ ۵.۳ ۸ ۲۸.۷ ۵.۰۶ ۳۳۳۰ ۲۴۷ ۱۹.۱ ۳۰۷۰ ۲۲۸
۳۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۳۴.۱ ۶.۷ ۴۹۱۰ ۳۲۷ ۲۲.۹ ۴۵۴۰ ۳۰۲
۳۳۰ ۲۲۰ ۳۳۰ ۵.۹ ۹.۲ ۳۹.۹ ۸.۶۳ ۶۹۹۰ ۴۲۳ ۲۶.۹ ۶۴۶۰ ۳۹۲
۳۶۰ ۲۴۰ ۳۶۰ ۶.۲ ۹.۸ ۴۶.۵ ۱۱ ۹۷۹۰ ۵۴۴ ۳۱.۷ ۹۰۷۰ ۵۰۴
۴۰۵ ۲۷۰ ۴۰۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۵۴.۸ ۱۴.۶ ۱۴۵۵۰ ۷۱۹ ۳۷ ۱۳۴۷۰ ۶۶۵
۴۵۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۶۴.۵ ۱۹ ۲۱۰۱۰ ۹۳۴ ۴۳.۲ ۱۹۴۱۰ ۸۶۳
۴۹۵ ۳۳۰ ۴۹۵ ۷.۵ ۱۱.۵ ۷۵ ۲۴.۳ ۲۹۵۸۰ ۱۲۰۰ ۵۰.۲ ۲۷۳۳۰ ۱۱۰۰
۵۴۰ ۳۶۰ ۵۴۰ ۸ ۱۲.۷ ۸۷.۱ ۳۰.۸ ۴۰۸۹۰ ۱۵۱۰ ۵۸.۳ ۳۷۷۸۰ ۱۴۰۰
۶۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۱۰۲ ۳۹.۷ ۵۸۲۹۰ ۱۹۴۰ ۶۷.۳ ۵۳۷۰۰ ۱۷۹۰
۶۷۵ ۴۵۰ ۶۷۵ ۹.۴ ۱۴.۶ ۱۲۰ ۵۲.۲ ۸۵۴۳۰ ۲۵۳۰ ۷۷.۷ ۷۸۲۹۰ ۲۳۲۰
۷۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۱۴۲ ۶۸.۲ ۱۲۲۴۰۰ ۳۲۶۰ ۹۰.۵ ۱۱۱۸۰۰ ۲۹۸۰
۸۲۵ ۵۵۰ ۸۲۵ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۱۶۵ ۸۶.۶ ۱۷۱۱۰۰ ۴۱۵۰ ۱۰۳ ۱۵۵۷۰۰ ۳۷۷۰
۹۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۲ ۱۹ ۱۹۲ ۱۱۰ ۲۳۵۳۰۰ ۵۲۳۰ ۱۲۰ ۲۱۳۷۰۰ ۴۷۵۰
  ابعاد تیرآهن ۱۴

دلیل استفاده از جدول اشتال تیرآهن چیست ؟

برای هر نوع سازه مسکونی یا حتی سازه صنعتی، به استفاده از تیرآهن نیازمندیم. برای هرکدام از این سازه‌ها باید یک تیرآهن مناسب انتخاب شود؛ بنابراین مهم ترین کاربرد استفاده از جدول اشتال مقاطع فولادی به خصوص تیرآهن، تشخیص کیفیت محصول خریداری شده از تولید کننده است؛ هرچقدر که اطلاعات این محصول به جدول اشتال نزدیک‌تر باشد، یعنی از کیفیت بالاتری برخوردار است. حتی این موضوع می‌تواند روی قیمت نهایی تیرآهن و کاهش هزینه‌های بیهوده هم تاثیر به‌سزایی داشته باشد.

چه پارامترهای برای شروع محاسبات در جدول اشتال تیرآهن اهمیت دارند؟

پارامترهای زیر، مهم‌ترین موارد یا همان پارامترهای اولیه برای شروع محاسبات در جدول اشتال تیرآهن هستند:

 • ارتفاع جان (h)
 • عرض بال (b)
 • ضخامت بال (t)
 • ضخامت جان (s)

در انتخاب سایز تیرآهن، این عوامل گفته شده، تعیین ‌کننده مشخصات مکانیکی و رفتارهای تیرآهن موردنظر در برابر نیروهای اعمال ‌شده ازجمله خمش (j-i-) و تنش T در دو محور افقی (X) و عمودی (Y) هستند.

جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری

در زیر می‌توانید جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری را مشاهده کنید:

Cast IPE hmm H mm s mm t mm Fa cm۲ G kg/m (per ۱.۵h) Ixa cm۴ Wxa cm۳ Fb cm۲ IXb cm۴ wₓb cm۳
۱۲۰ ۸۰ ۱۲۰ ۳.۸ ۵.۲ ۹.۱۶ ۰.۷۱۸ ۲۰۶ ۳۴.۳ ۶.۱۲ ۱۸۹ ۳۱.۶
۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۴.۱ ۵.۷ ۱۲.۴ ۱.۲۱ ۴۳۷ ۵۸.۲ ۸.۲۵ ۴۰۳ ۵۳.۷
۱۸۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۴.۴ ۶.۳ ۱۵.۸ ۱.۸۶ ۸۰۹ ۸۹.۹ ۱۰.۶ ۷۴۶ ۸۲.۸
۲۱۰ ۱۴۰ ۲۱۰ ۴.۷ ۶.۹ ۱۹.۷ ۲.۷ ۱۳۷۰ ۱۳۱ ۱۳.۱ ۱۲۷۰ ۱۲۱
۲۴۰ ۱۶۰ ۲۴۰ ۵ ۷.۴ ۲۴.۱ ۳.۷۸ ۲۲۰۰ ۱۸۴ ۱۶.۱ ۲۰۳۰ ۱۶۹
۲۷۰ ۱۸۰ ۲۷۰ ۵.۳ ۸ ۲۸.۷ ۵.۰۶ ۳۳۳۰ ۲۴۷ ۱۹.۱ ۳۰۷۰ ۲۲۸
۳۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۳۴.۱ ۶.۷ ۴۹۱۰ ۳۲۷ ۲۲.۹ ۴۵۴۰ ۳۰۲
۳۳۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۳۳۰ ۵.۹ ۹.۲ ۳۹.۹ ۸.۶۳ ۶۹۹۰ ۴۲۳ ۲۶.۹ ۶۴۶۰
۳۹۲۳۶۰ ۲۴۰ ۳۶۰ ۶.۲ ۹.۸ ۴۶.۵ ۱۱ ۹۷۹۰ ۵۴۴ ۳۱.۷ ۹۰۷۰ ۵۰۴
۴۰۵ ۲۷۰ ۴۰۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۵۴.۸ ۱۴.۶ ۱۴۵۵۰ ۷۱۹ ۳۷ ۱۳۴۷۰ ۶۶۵
۴۵۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۶۴.۵ ۱۹ ۲۱۰۱۰ ۹۳۴ ۴۳.۲ ۱۹۴۱۰ ۸۶۳
۴۹۵ ۳۳۰ ۴۹۵ ۷.۵ ۱۱.۵ ۷۵ ۲۴.۳ ۲۹۵۸۰ ۱۲۰۰ ۵۰.۲ ۲۷۳۳۰ ۱۱۰۰
۵۴۰ ۳۶۰ ۵۴۰ ۸ ۱۲.۷ ۸۷.۱ ۳۰.۸ ۴۰۸۹۰ ۱۵۱۰ ۵۸.۳ ۳۷۷۸۰ ۱۴۰۰
۶۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۱۰۲ ۳۹.۷ ۵۸۲۹۰ ۱۹۴۰ ۶۷.۳ ۵۳۷۰۰ ۱۷۹۰
۶۷۵ ۴۵۰ ۶۷۵ ۹.۴ ۱۴.۶ ۱۲۰ ۵۲.۲ ۸۵۴۳۰ ۲۵۳۰ ۷۷.۷ ۷۸۲۹۰ ۲۳۲۰
۷۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۱۴۲ ۶۸.۲ ۱۲۲۴۰۰ ۳۲۶۰ ۹۰.۵ ۱۱۱۸۰۰ ۲۹۸۰
۸۲۵ ۵۵۰ ۸۲۵ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۱۶۵ ۸۶.۶ ۱۷۱۱۰۰ ۴۱۵۰ ۱۰۳ ۱۵۵۷۰۰ ۳۷۷۰
۹۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۲ ۱۹ ۱۹۲ ۱۱۰ ۲۳۵۳۰۰ ۵۲۳۰ ۱۲۰ ۲۱۳۷۰۰ ۴۷۵۰

 

برای نحوه محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری می‌توان از فرمول زیر کمک گرفت:

فرمول تیرآهن به متر × وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن تیرآهن

 

سخن پایانی

در این مقاله در مورد جدول اشتال تیرآهن، لزوم استفاده و همچنین کاربرد این جدول اطلاعاتی را در اختیار شما گذاشتیم. همان‌طور که گفته شد، برای برآورد مشخصات مهم و اصلی این محصول باید از چنین جدولی استفاده کرد.

سوالات متداول

 1. جدول اشتال تیرآهن چیست؟

جدول اشتال تیرآهن یکی از جداول مهم برای برآورد مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد، طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده است.

 1. لزوم استفاده از جدول اشتال تیرآهن چیست؟

کاربرد جدول اشتال تیرآهن، در اصل برآورد کیفیت محصول خریداری شده است تا مطمئن شد که محصول موردنظر مطابق با استانداردها ساخته می‌شود.

 1. چه کسی جدول اشتال تیرآهن را ابداع کرد؟

جدول اشتال تیرآهن، توسط خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه ایجاد شد.

 1. مهم ترین پارامترهای اولیه برای شروع محاسبات در جدول اشتال تیرآهن چیست؟

ارتفاع جان(h)، عرض بال(b)، ضخامت بال (t) و ضخامت جان (s)مهم‌ترین پارامترهای اولیه برای شروع محاسبات در این جدول هستند.

 1. آیا می‌توان تیرآهن را از آهن رسان به صورت اقساطی خریداری کرد؟

بله. خوشبختانه شما می‌توانید این محصول را از ما به صورت قسطی و اعتباری بخرید.

 

 

اشتراک گذاری مقاله
4 پاسخ
 1. سلام متشکرم بابت نکاتی که توضیح دادید. تفاوت بین جدول اشتال تیرآهن و جدول وزن این فلز چیست؟ جدول اشتال حاوی وزن هم هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *